Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev veebis piima kvaliteedistandarditest

3. juuni 2021 09:00 - 12:30

EPKK korraldab 3. juunil infopäev-seminari, kus arutatakse kvaliteedikava „Eesti Piim“ koostamise vajaduse ja sisu üle.

Euroopa Liit annab võimaluse toetada kehtestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavade tingimused on koostöös piima tootjate ja töötlejatega kokku lepitud ning nendest on saanud konkurentsieelis nii kodu- kui eksportturgudel. Ühtse ja kõrgema kvaliteedi saamiseks on oluline määratleda kindlad kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumid toorpiimale. EPKK kutsub kaasa mõtlema ja arutlema kvaliteedikava „Eesti Piim“ koostamise vajaduse ja sisu üle.

Infopäeva päevakava*

9:00 – 10:00 Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll

                   Liis Raska, Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist

10:00 – 10:45 Euroopa Liidu kvaliteedikava geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine

                    Heili Sadam, BioCC OÜ toidutehnoloog

10:45 – 11:15 Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel

                    Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:15 – 12:15 Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused

                    Hardi Tamm, MTÜ Piimaklaster juhatuse liige

12:15  Arutelu ja infopäeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

 

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Registreerumine toiduteave.ee lehel https://toiduteave.ee/infopaev-03-06-2021-veebis-piima-kvaliteedistandardid/

MAK_logo