Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev-veebiseminar: “Koostöö ekspordis – toimivad koostöömudelid välisturgudele jõudmiseks”

11. okt. 2022 14:00 - 17:00

Infopäev-veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. “Koostöö ekspordis – toimivad koostöömudelid välisturgudele jõudmiseks” on teine 2022. a sügisel toimuvast kolmeosalisest veebiseminaride sarjast.

Infopäeva – veebiseminari videosalvestus on leitav SIIN

Päevajuhi slaidid on leitavad: SIIN

Koostöö – lihtne teoorias, keeruline praktikas / Rando Värnik esitlus on leitav: SIIN

Siidrikoja – Kodas ekspordi koostöökogemus Hiinas / Ingrid Grünvald esitlus on leitav: SIIN

Jaapan – koostöö ja ühine eksport / Janne Funk esitlus on leitav: SIIN

EIS´i toote innovatsiooni projektides osalemine ja võimalused tootearenduseks teadusasutustega / Kristi Kõrge esitlus on leitav: SIIN

Sihtgrupp

Kõik huvilised toidusektorist.

Infopäeva-veebiseminari teemad:

– Millest alustada, et koostöö täidaks oma eesmärki?
– Miks teha koostööd teiste toidutootjatega? Erinevad võimalused selleks.
– Parimad koostöö näited tootmises, tootearenduses ja ekspordis.
– Kuidas mõjutab sihtturg tootearendust, turundustegevust ja müügikanalite valikut?
– Koostöö Jaapani partnerite ja eesti ettevõtete vahel.
– Millised on eeldused ühissaadetise kokkupanemiseks? Milline eeltöö, kogemus ja turu tundmine on selleks vajalik?
– Millised on sagedasemad vead ekspordi planeerimisel ja kuidas neid vältida?
– Kuidas teha välismessil tulemuslikku koostööd konkurendiga?
– Vajalikud ettevalmistused Aasia turgudele sisenemiseks ja tegurid, mis edu toovad.
– Olulised sammud tootearenduses ja teadus partneri leidmisel kasutades EAS-i toetusmeetmeid.

Esinejad:

„Koostöö – lihtne teoorias keeruline praktikas. Millest alustada, et õnnestuda?“ Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Maamajanduse ökonoomika õppetooli juht, professor, Teadmussiirde pikaajalise ühistegevuse programmi juht.
“Siidrikoja – Kodas ekspordi koostöö kogemus Hiinas” Ingrid Grünvald, Kodas ekspordijuht
“Koostöö ettevõtetega messidel ja ekspordikonsultandiga Aasia turule sisenemisel” Kristi Lehtis, Chocolala OÜ asutaja
“Jaapan – koostöö ja ühine eksport” Janne Funk, Organic Estonia ekspordinõunik
“EIS-i tooteinnovatsiooni projektides osalemine ja võimalused tootearenduseks teadusasutustega” Kristi Kõrge, EIS arenduskoostöö ekspert

 

Infopäeval-veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).