Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Keemilised ohud toidus (veebipõhine kursus)

9. mai 2023 10:00 - 15:15

Tasuta

Täpsem info ja registreerumine SIIT

Professor Tõnu Püssa koolitus tutvustab toidukäitlejatele põhiliste erinevates toitudes sisalduda võivate ohtlike ainete tekkimist, liikumist toitu, nende toksiliste toimete iseloomu, samuti oluliste ainete analüüsi ja kontrolli meetodeid ning annab soovitusi nende ainetega seotud riskide vähendamiseks toidu käitlemisel.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Mis on toiduohutus ja mis on toiduhügieen?
 • Keemilise toiduohutusega seotud õigusaktid ja normid.
 • Lühiülevaade toksikoloogiast.
 • Põhilised keemilist ohtu põhjustavad ained – nende tekkimine, liikumine toitu, toksilise toime iseloom, analüüsid, kontroll, riski vähendamise meetodid:
  • Taimsed mürgid – alkaloidid, lektiinid jt. looduslikud ohtlikud ained taimeõlides.
  • Keskkonnamürgid:
   • Mükotoksiinid
   • Biogeensed amiinid
   • Plii, elavhõbe ja arseen
   • Dioksiinid ja polükloorbifenüülid (PCB)
   • Taimekaitsevahendite jäägid ja väetised
  • Veterinaarravimite jäägid toidus.
  • Toidu töötlemisel ja säilitamisel tekkivad ohtlikud ained:
   • Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH)
   • Maillardi reaktsiooni produktid sh akrüülamiid
   • Klorometüülpropaandioolid õlides
   • Kiiritatud toidud
  • Toidu lisaained, eriti värvid. Valest doseerimisest ohtlikuks muutuvad lisaained nagu keedusool, sidrunhape, nitritid.
  • Toidu võltsimisest tulenevad ohud

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

PS. Selle programmi raames ei toetata tegevusi kalandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonnas, kuna kalandus- ja vesiviljelustooteid ei loeta põllumajandustooteks ning nendega seotud tegevusi toetatakse Euroopa kalandusfondi raames.

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtte VTA vaba jääki saab kontrollida veebilehelt: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kin..

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo