Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus (toimub veebis)

23. nov. 2022 09:30 - 15:00

KSM toetuse taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks. Peale koolitusel osalemist (kontrollitakse Zoomi logi põhjal) sisestatakse koolitusel osalenud ettevõte esindaja andmed PRIA andmebaasi.

Nõutav eelnev registreerumine koolitustele. Registreerimine toimub kuni koolitusele eelneva päeva kella 17.00. Link registreerunutele saadetakse enne koolituse algust meilile.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel (osaleda on vaja ühel päeval):

Lektorid Lilia Kulli ja Vaike Nõu.

Koolituspäeva ajakava:

 • 9.45 – 10.00 sisenemine Zoomi
 • 10.00 – 11.30 ettekanded
 • 11.30 –11.45 paus
 • 11.45 –13.15 infopäeva ettekanded
 • 13.15 – 13.30 paus
 • 13.30 – 15.00 infopäeva ettekanded, küsimused, arutelu jms.

Infopäev viiakse läbi „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ (viitenumber 222076) raames ja on osavõtjatele tasuta.

Koolitus viiakse läbi vastavalt õppekavale. Koolituse sisu:

1) Eesti maaelu arengukava ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme olemus.
2) Nõuetele vastavuse süsteem.
3) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõuded.
4) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikkuse nõuded.
5) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse põhitegevuse nõuded:

 • viljavahelduse või külvikorra planeerimine ja olulisus, liblikõieliste kasvatamise tähtsus;
 • sertifitseeritud seemne kasutamise tähtsus;
 • taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine (sh glüfosaatide kasutamise ohud, taimekahjustajate seire);
 • talvise taimkatte tähtsus;
 • mullaproovide võtmine ning analüüsitulemuste hilisem kasutamine;
 • mitmeaastase taimestikuga rohumaariba ja maastikuelementide tähtsus bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse seisukohast.

6) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevuste nõuded:

 • lisategevustega seotud nõuded taotlejale ja toetusõigusliku maa kohta;
 • täiendava veekaitse lisategevuse nõuded;
 • mesilaste korjealade rajamise lisategevuse nõuded, tolmeldajate ja korjealade tähtsus;
 • põllulindude soodustamise lisategevuse nõuded.

7) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega seonduv (suurendamine, vähendamine, üleandmine ja asendamine).
8) Ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetustest (piirkondlik mullakaitse toetus, keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus).
9) Arutelu, kokkuvõte

 

 

MAK_logo