Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Kliimaprojekti tutvustusseminar

20. sept. 2023 10:00 - 13:00

Tasuta
Demofarmides esitletakse kliimaga kohanemise võimalusi. Foto: ristiku põuastressist

Maaelu Teadmuskeskus korraldab 20. septembril projekti Climate Farm Demo tutvustusseminari põllumajandustootjatele

Climate Farm Demo projekti siht on kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine Euroopas. Projekti üks toetuspunkt ongi demofarmer, kes on valmis oma kogemusi jagama ja loomulikult ka teadmisi ammutama. METK kutsub Eestist osalema vähemalt 25 põllumajandusettevõtet; Euroopast liitub projektiga kokku 1500 ettevõtet.

Kutsume liituma põllumajandusettevõtteid, kellel on soov oma tootmise kliimasõbralikkusega tegeleda.

 • Igale osalevale ettevõttele koostab nõustaja isikliku kliimamuutusega kohanemise ja selle leevendamise tegevusplaani.
 • Koolitusseminaridel jagavad nõustajad ja eksperdid kõige värskemat teavet ning ühiselt arutatakse praktikas kogetut.
 • Saate tasuta ligipääsu nõustajatele ja ekspertteadmistele, ning teie kogemus on eeskujuks teistele.
 • Demofarmid koguvad ideid, kuidas edendada oma ettevõtte majandamise tehnilist poolt, nagu karja haldamine, põllukultuuride ja sõnniku majandamine.
 • Demofarmeri üks põhiülesanne oma ettevõttes on esitluspäevade korraldamine. Samas avanevad võimalused käia ka ise õppereisidel ja esitlustel.
 • Farmiga otseselt tegelema hakkavad nõustajad valime vastavalt farmi tegemistele ja vajadustele.

Seminar on suunatud põllumajandustootjana-demofarmina osaleda soovijatele.
Seminar toimub hübriidvormis: Jänedal ning veebi vahendusel (vali, kas Zoom või YouTube ülekanne https://www.youtube.com/user/maainfo ).

Märgi ennast osalejaks kuni 18. septembrini (kl 10)

Algus kell 10.00.  Projekti tutvustavad Hanna Tamsalu ja Riina Maruštšak – värske projektikoordinaator METKist

 • Projekti ja demofamide võimaluste-kohustuste tutvustus
 • Küsimused-vastused
 • Esimeste esitluspäevade aegade kavandamine järgmiseks 12 kuuks
 • Demofarmina osalemise nõusolekuankeedi allkirjastamine

Climate Farm Demo projekti esitluse slaidid

Lähimate kuude plaanis on:

 • September 2023 – projektimeeskond võtab iga soovijaga personaalselt ühendust
 • 20. september – räägime ühiselt sisu ja küsimused üksipulgi läbi, kavandame esimeste esitluspäevade ajad järgmiseks 12 kuuks
 • November 2023 – kliimaplaanide koostamise algus (nõustajad saavad pidevalt koolitusi, mida plaanides arvesse võtta)
 • Detsember 2023 – seminar omavahel: temaatiline koolitus ja kuidas üldiselt läheb
 • Märts 2024 – kõikide farmide kliimaplaanid on valmis

Infot projekti kohta on nii https://metk.agri.ee/climatefarmdemo kui  https://www.pikk.ee/metk-otsib-demofarmereid/ ja projekti inglisekeelsel veebil https://climatefarmdemo.eu/

Demofarmina osalemise huvist saab teada anda projekti Eesti kodulehel: https://metk.agri.ee/climatefarmdemo