Avaldatud: 24. juuli 2023Kategooriad: Keskkond, UudisedSildid: , ,

Vaevalt on Eestis või Euroopas mõni põllumajandustootja, kes poleks mõelnud: kuidas kliimamuutus mu ettevõtmisi mõjutab? Lihtne on minna koolitustele, aga demofarmerina saab põllumees endale sobivaid võimalusi ja lahendusi arutada nii nõustajate kui ka teiste tootjatega. Climate Farm Demo projekti siht on kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine Euroopas.

Maaelu Teadmuskeskus kutsub põllumajandusettevõtteid üles liituma rahvusvahelise kliimaprojektiga. Projekti üks toetuspunkt ongi demofarmer, kes on valmis oma kogemusi jagama ja loomulikult ka teadmisi ammutama. METK kutsub Eestist osalema vähemalt 25 põllumajandusettevõtet. Euroopast liitub projektiga aga 1500 ettevõtet.

Igale osalevale ettevõttele koostab nõustaja isikliku kliimamuutusega kohanemise ja selle leevendamise tegevusplaani. Koolitusseminaridel jagavad nõustajad ja eksperdid kõige värskemat teavet ning ühiselt arutatakse praktikas kogetut.

„Kutsume liituma põllumajandusettevõtteid, kellel on soov oma tootmise kliimasõbralikkusega tegeleda. Saate tasuta ligipääsu nõustajatele ja ekspertteadmistele, ning teie kogemus on eeskujuks teistele,” sõnas METKi võrgustikuosakonna arendusjuht Hanna Tamsalu. Ta lisas, et projektis osalejad koguvad ideid, kuidas edendada oma ettevõtte majandamise tehnilist poolt, nagu karja haldamine, põllukultuuride ja sõnniku majandamine. Paraneb efektiivsus, vähenevad kulud ja kliimamõju.

„Demofarm on ettenägelik keskkonnamõjude ja seadusandluse vallas ning kohaneb kliimamuutustega kiiremini. Näiteks on paremini ettevalmistunud põuaperioodiks,“ selgitas Tamsalu. Demofarmeri üks põhiülesanne oma ettevõttes on esitluspäevade korraldamine. Samas avanevad võimalused käia ka ise õppereisidel ja esitlustel.

Projekt Climate Farm Demo võimaldab sul oma farmi edendada

 • Saad 6 aastat tasuta nõustamist kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise kohta.
 • Edendad oma ettevõtte majandamise tehnilisi aspekte, nagu karja haldamine, põllukultuuride ja sõnniku majandamine jpm
 • Osaled koos mõttekaaslastega õppereisidel ja esitlustel.
 • Pääsed ligi meetoditele ja vahenditele kliimasõbralike praktikate kohta.

Demofarmerid

 • On avatud oma kogemuste jagamisel nii esitluspäevadel kui arvamusliidritena.
 • Nad jagavad oma ettevõtte tootmise andmeid projekti alguses ja lõpus.
 • Saavad personaalse kliimamtingimustega kohanemise ja leevendamise paani
 • Teevad oma ettevõttes esitluspäevi.
 • Osalevad temaatilistel aruteludel ja külastavad ka teiste demofarmerite esitlusi.

Põllumajandustootja, kutsume Sind projektis osalema!

 • Farmid rahalist tasu/kompensatsiooni ei saa, saavad teadmisi läbi osalemiste ja tasuta nõuandena.
 • Farmideskorraldatavate esitluste kulud on projektist kaetud. Farmid võivad olla seotud varasemate/teiste projektidega, kui topeltfinantseerimine on välistatud.
 • Projekti nõustajad valitakse vastavalt osalevatele farmidele.
 • Farmi tegevused on eesti keeles, projektile info vahendamisega tegeleb nõustaja.

Osaleva farmi tingimused

 • Farm tegutseb legaalselt/ reeglite kohaselt
 • Entusiasm esitluste korraldamiseks ja aruteludes osalemisel
 • Valmis jagama teavet ja kogemusi. On esinduslik teistele farmidele ja riigi tasandil
 • Valmis oma ettevõtte andmestikku avaldama projektile (andmeid ei avalikustata väljaspool projekti ja on projekti kasutuses anonüümselt)
 • Valmisolek osaleda vähemalt 6 aasta vältel
 • Valmisolek koostööks nõustajaga
 • Valmisolek kulutada ca 12 päeva esimesel tegevusaastal (järgnevatel vähem) andmete jagamisel, kokkusaamistel ja esitluste korraldamisel
 • Valmisolek korraldada 3 esitlust projekti vältel (Farm on ligipääsetav esitluste jaoks)

12 temaatilist valdkonda

 • Rohumaade majandamine,
 • Sööda tootmine,
 • Põllukultuuride majandamine,
 • Mullatervis ja bioloogiline mitmekesisus,
 • Agrometsandus ja maastikukujundus,
 • Energia juhtimine,
 • Biogaasi tootmine,
 • Veemajandus,
 • Karjahaldus,
 • Sõnniku ladustamine ja laotamine,
 • Loomadest tuleneva metaani emissiooni vähendamine,
 • Süsinikukrediidi mehhanismid

Mida nõustaja farmile pakub

 • Kontakt farmile kogu projekti vältel
 • Farmi toetamine farmispetsiifilise kliimaplaani koostamisel,
 • Kliimaplaani hindamine ja seire, Farmi toetamine kliimaplaani rakendamisel
 • Tööriistad ettevõtte enda keskkonnameelsuse ja edu teavitamiseks (ilmselt on peatselt eelised nendel farmidel, kellel on võimalik kinnitada oma kliimatarka mõtlemist).
 • Nõustamine võib kaasa aidata farmi tehnilisele ja majanduslikule tulemusele
 • Esitluste ja koolituste korraldamine farmi jaoks ja koostöös
 • Farmile riigis ja Euroopas olemasoleva teabe jagamine (1500 Euroopa farmi võrgustiku võimalused ja teave)
 • Võimalus olla ennetav (sh regulatiivsed muudatused) ja kohaneda kiiremini

Esitatavate tootmisandmete tüüp on seotud

 • põllumajandusettevõtte asukoha,
 • põllu majandamise (pindala, väetamine) ja külvikorraga,
 • kasutatud energia,
 • ostetud sööda ja väetisega,
 • kliimamuutuste kohanemis- ja leevendusmeetmete kuludega
 • karja majandamisega (arv, liikumine, tootmine, pidamine)
 • sõnnikukäitluse (ladustamine ja laotamine)
 • saagikuse,
 • põllukultuuride ja loomade tervise kvalitatiivsete hinnangutega.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/