Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebikonverents “Terve loom ja tervislik toit 2021”

3. märts 2021 - 4. märts 2021

Toimumisaeg 3.-4. märts 2021

Konverentsist on oodatud osa võtma kõik soovijad.
Konverents toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames, on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 vahenditest ning on osalejatele tasuta.

TERVE LOOM JA TERVISLIK TOIT 2021

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 3. märts

 Kõnejuht: Marko Kass
09.40 – 10.00 SISSE LOGIMINE JA VEEBITERVITUS MUUSIKAGA
10.00 – 10.05 Avasõnad, videotervitus Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassenilt
10.05 – 10.35 Toidutekkelised haiguspuhangud: põhjused ja ennetamise võimalused
Mati Roasto, Katrin Laikoja, Eesti Maaülikool
10.35 – 11.00 Toidupatogeenide tuvastamine toidutootmise ja -töötlemise ahelas kasutades molekulaarseid analüüsimeetodeid
Mihkel Mäesaar, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
11.05 – 11.30 Toidu märgistamise valdkonna uued algatused
Anneli Tuvike, Maaeluministeerium
11.30 – 12.00 Roheline piim – kas tulevikutoit või ulme?
Ülo Kivine, Tere AS/Farmi
12.00 – 13.00 Paus ja stendiettekannete tutvustamine 30 minutit
Kõnejuht: Katrin Laikoja
13.00 – 13.30 Taimetoitlusega seotud soovitused ja ohud
Marit Priinits, Tervise Arengu Instituut
13.30 – 14.00 Väiketootja kogemus eksporditurgudele sisenemisel
Siim Kabrits, Chaga Health
5 MINUTIT PAUSI
14.05 – 14.25 Kaerajookide eelised taimsete jookide turul
Monica Nabil, Eesti Maaülikool
14.25 – 14.45 Kaubanduslike pärmide mõju kombucha omadustele samaaegsel kääritamisel
Maarja Abel, Eesti Maaülikool
14.45 – 15.00 PAUS
15.00 – 15.30 Listeria monocytogenes’e esinemine ja taimsete lisandite antibakteriaalne toime lihatoodetes
Julia Koskar, Eesti Maaülikool
15.30 – 15.50 Kampülobakterid liha tootmise ahelas
Triin Tedersoo, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
15.55 – 16.15 Taimsete tootmisjääkide kasutamine liha- ja kalatoodete väärindamiseks
Reelika Rätsep, Eesti Maaülikool
16.15 – 16.35 Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus
Sirje Jalakas, Eesti Maaülikool
16.30 – 17.00 KOKKUVÕTE – PÄEVA LÕPETAMINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terve loom
NELJAPÄEV, 4. märts

Kõnejuht: Marko Kass
09.15 – 09.30 SISSE LOGIMINE JA VEEBITERVITUS
09.30 – 10.00 Nakkushaiguste levimus ja seos praakimisega Eesti piimaveisekarjades
Triin Rilanto, Eesti Maaülikool
10.00 – 10.30 Eesti piimaveisefarmide bioturvalisus ja seos nakkushaiguste esinemisega
Kerli Mõtus, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
10.35 – 11.00 Piimaveisefarmide vasikatalitajaid motiveerivad tegurid ja seos vasikate suremusega
Dagni-Alice Viidu, Eesti Maaülikool
11.00 – 11.30 Sponsorloeng Smart Farm esitleb: Kõik, mida mõõdad, läheb paremaks
Katri Puusepp ja Sven Saal, Dimedium
11.30 – 12.00 Pandeemia mõjud sektorile ja riiklikud tegevused
Tiina Saron, Maaeluministeerium
12.00 – 13.00 PAUS ja stendiettekannete tutvustamine 30 min
Kõnejuht: Priit Päkk
13.00 – 13.30 Sigade Aafrika katku olukorrast meil ja EL-is
Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool
13.30 – 14.00 Sigade Aafrika katku putuksiirutajad
Reet Herm, Eesti Maaülikool
5 MINUTIT PAUSI
14.05 – 14.30 Võõrdepõrsaste juurdekasvu dünaamika kuivsöötmisel
Varpo Vare, Eesti Maaülikool
14.30 – 15.00 Sigade Aafrika katku tõrjemeetmete aktsepteeritus seapidajate pool
Lidiia Moskalenko, Eesti Maaülikool
15.00 – 15.10 PAUS ja stendiettekande preemiad
15.10 – 15.30 BovINE Euroopa lihaveise innovatsiooni võrgustikust
Airi Külvet, Liivimaa Lihaveis
15.30 – 15.50 Eesti Liha tootjaorganisatsioon – võimalused ja koostöö
Anu Hellenurme, Põllumajandus- ja Kaubaduskoda
5 MINUTIT PAUSI
15.55 – 16.20 Lammaste ja kitsede täppispidamine ja digitaaltehnoloogia
Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool
16.20 – 16.45 Eesti piimaveiste populatsiooni hindamine genoomaretusväärtuste alusel
Tõnu Põlluäär, Eesti Maaülikool/Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
16.45 – 17.10 Toitumuse automaatse hindamise süsteemi kasutamine piimaveisefarmis
Hanno Jaakson, Eesti Maaülikool
17.10 – 17.30 KONVERENTSI LÕPETAMINE

Konverentsi ettekannetega on võimalik tutvuda SIIN.

Konverentsi korraldab:

Konverentsi sekretariaat:

T: +372 5919 2019

E: tltt@publicon.ee

 

MAK_logo