Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Ehitusplatsi koordinaatori koolitus”

1. apr. 2016

Tartumaa

Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56/1 , Tartu

Tartumaa

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldab

EHITUSPLATSI KOORDINAATORI KOOLITUS  

Vastavalt "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses" määrusele, peab peatöövõtja või ehitise omanik määrama ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Määruse kohaselt on töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Sihtrühm: ehituses töötavad inimesed.

Eesmärk: omandada ehitusplatsil koordinaatorina töötamiseks vajalikud pädevused. Koolituse läbinule loob see eeldused õpingute jätkamiseks tehnika ja tehnoloogia, maaehituse tasemeõppe õppekaval.

Õppekava rühm: ehitus ja tsiviilrajatised.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab ohutustegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks peamisi teabeallikaid ja oskab neid süstematiseeritult kasutada. Oskab analüüsida ehitusvaldkonnaga seonduvaid võimalikke ohtusid ja luua seadusandlusele vastav ohutustegevuse plaan, oskab valida isikukaitsevahendeid ja korraldada nende kasutamist, oskab hinnata ohtlike töid ja kontrollida ehitustegevust objektil.

Maht:  8 akadeemilist tundi kontaktõpet.

Toimumisaeg ja koht:   reede, 01.04.2016, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56/1, ruum 305, Tartu

Õppeteenustasu:  65 EUR

Õppe sisu:

– tööandja ning töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori kohustused;

– tööohutuse plaani koostamine ja riskide hindamine;

– ohtlikud tööd ehituses;

– ehitusplatsi kontrollimine;

– ohutegurid ja füüsiline koormus;

– isikukaitsevahendid;

– esmaabi korraldamine ja olmeruumid;

– ehitustellingud, redelid ja töötasapinnad;

– töövahendid;

– lammutustööd ja asbest;

– kõrgel töötamine;

– ohumärguanded;

– töötajate tervisekontroll ja tööõnnetuste uurimine;

– töötajate juhendamine ja ohutusjuhendid;

– andmete haldamine.

 

Ajakava 

09.00-10.30 õppetöö

10.30-10.45  paus

10.45-12.15 õppetöö

12.15-12.45 lõunapaus

12.45-14.15 õppetöö

14.15 – 14.30 paus

14.30–16.00 õppetöö

Õppekeskkonna kirjeldus: loeng viiakse läbi avatud ülikooli õppeklassis, mis on varustatud tahvli, markerite, arvuti, WIFI ja dataprojektori või TV-ga.

Õppematerjalid: lektori konspekt.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, mille läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppejõud:  Matis Luik, mag (tehn), Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi labori juhataja.

Vajalik eelregistreerimine Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175 või täites registreerumisvormi kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/Koolitust korraldab:

Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Tel 731 3174, 731 3275, 731 3175

Mob 53 441 844


avayl@emu.ee

http://avatudylikool.emu.ee/

Kreutzwaldi 56-III korrus,

51014 Tartu