Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus veebis: Toidu sensoorne analüüs

28. mai 2021 09:30 - 15:30

Täienduskoolitus: Toidu sensoorne analüüs

Toimumisaeg: 28. mai 2021

Koolituse formaat: loengud ja praktiline osa veebiplatvormis Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Sihtgrupp: Toidu- ja joogisektori ettevõtete tootearendajad ja kvaliteedi eest vastutavad inimesed.

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele toidu organoleptilisi omadusi ja nende taju ning sensoorse analüüsi põhitõdesid. Antakse esmane teoreetiline ülevaade sensoorse analüüsi meetoditest ning praktilistest harjutustest assessorite koolitamisel ja monitoorimisel. Praktilise osana viiakse läbi testid, mis võimaldavad osalejatel hinnata oma maitsemeelte tundlikkust ning tutvustavad erinevaid sensoorse analüüsi testimise meetodeid.

PÄEVAKAVA*

9:20 – 9:30       Kogunemine ja registreerimine Teamsis

9:30 – 9:45       Põhimaitsete tuvastamine – duo-trio test – praktiline osa

9:45 – 10:45     Toidu organoleptilised omadused ja nende taju, aroomimolekulid – loeng

10:45 – 11:10   Maitselävede tuvastamine – standardtest (valitud põhimaitsetele) – loeng ja praktiline                                osa

11:10 – 12:00   Sensoorse analüüsi teooria – assessoritele esitatavad nõuded, hindamise põhitõed –                                    loeng

12:00 – 12:30   Lõunapaus

12:30 – 13:30   Sensoorse analüüsi meetodid ja kasutamise praktikad – loeng

13:30 – 13:45   Paus

13:45 – 15:00   Kirjeldav sensoorne analüüs (töö gruppides) – praktiline osa

15:00 – 15:30   Arutelu ja päeva kokkuvõte

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

 

Täienduskoolituse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Registreerumine ja täpsem info toiduteave.ee lehel https://toiduteave.ee/taienduskoolitus-28-05-2021-veebis-toidu-sensoorne-analuus/

MAK_logo