Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus „Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite täiendkoolitus“

12. juuni 09:30 - 16:30

Koolitus „Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite täiendkoolitus“

Toimumisaeg: kolmapäev, 12. juuni 9:30 – 16:30 TASUTA

Koolituse formaat: kontaktkoolitusena Tallinnas aadressil Väike-Paala 1

Sihtgrupp: Toiduainetööstuse ettevõtete töötajad, kes on eelnevalt läbinud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse ja soovivad sel teemal oma teadmisi täiendada ning tulemuslikkust suurendada.

Koolituse korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Koolituse läbiviija: TJO Konsultatsioonid OÜ

 

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilisi teadmisi siseauditite tulemuslikkuse suurendamiseks.

Juhime tähelepanu, et tegemist on kontaktkoolitusega, mille osalejate arv on piiratud. Osalema saab 20 esimest registreerunut.

 

Registreerumine koolitusel SIIT lingilt.

 

PÄEVAKAVA

Moderaator ja lektor: Ain Reinbusch

9.30 – 10.00        Sissejuhatus

10.00 – 11.00     Tulemusliku siseauditi kavandamine

Auditi planeerimine

Meeskonnad ja ülesannete jaotamine

Auditi ettevalmistamise tehnikad

Efektiivne töö dokumentidega

Arutelu

11.00 – 11.15     Sirutuspaus

11.15 – 12.45     Tulemusliku siseauditi läbiviimine

Kuidas otsida ja leida olulist ning sisulist auditi läbiviimise käigus

Auditi läbiviimisel tehtavate tüüpvigade vältimine

Erinevate tehnikate rakendamine

Arutelu

12.45 – 13.15     Lõuna

13.15 – 14.45     Tulemusliku siseauditi läbiviimine (jätkub)

Raiskamiste märkamine, intellektuaalsete kadude vältimine

Arutelu

14.45 – 15.00     Sirutuspaus

15.00 – 16.00     Auditi tulemuslik kokkuvõtmine

Auditi leidude sõnastamine

Kuidas muuta aruanded sisukaks ja lihtsasti loetavaks

Arutelu

16.15 – 16.30     Koolituse kokkuvõte

Lektor: Ain Reinbusch, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant

 

*Korraldaja võib vajadusel teha  päevakavas muudatusi

 

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjad ja tema töötajad, eraõigusliku juriidilise isiku osanikud, aktsionärid, liikmed, juhtorgani liikmed ja tema töötajad, metsa majandamisega tegelevad füüsilised isikud ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevad avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liikmed või töötajad.

Koolitusel osalemise eest arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 270 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

MAK (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

MAK_logo