Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Säästlik ja looduslähedane metsandus, valikraied I”

25. mai 2012

Tartumaa

Tartu, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56, ruum 305

Tartumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames koolituse

SÄÄSTLIK JA LOODUSLÄHEDANE METSANDUS, VALIKRAIED

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise, töötlemise või metsa majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht: 14 akadeemilist tundi

Teemad:
– Raieviiside üldskeem, varem kasutatud liigitus ja selle seos kehtiva Eesti Metsaseadusega
– Raiestike tüübid, säilikpuud, looduslikule uuenemisele kaasaaitamine
– Valikraiete ja püsimetsade metsakasvatuslik ja keskkonnakaitseline analüüs
– Hooldusraiete metsakasvatuslik ja keskkonnakaitseline analüüs

Õppejõud: Andres Jäärats, mag (mets), Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi lektor

Ajakava I Tartus (25.05):
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 lõunapaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Ajakava II Järvseljal (26.05):
10.00 – 12.15 õppetöö
12.15 – 13.00 lõunapaus
13.00 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE
Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175, 731 3275, 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreerumisvorm/

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.