Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “”Targa maja” lahendused väikekasvuhoonetes”

9. veebruar 10:00 - 17:00

tasuta

Arvutiklassis toimuv praktiline koolitus annab juhiseid, kuidas automatiseerida soojuse, valguse ja niiskuse juhtimist väikekasvuhoonetes.
Lähemalt tutvustatakse seda, kuidas valida erinevate probleemide lahendamiseks õiget riist- ja tarkvara arvestades konkreetse objekti agrotehniliste vajadustega.

Koolitus toimub 09.02.2024 auditoorse kontaktõppe vormis arvutiklassis kell 10.00 – 17.00.

Täienduskoolitusest võib osa võtta:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

PS. Selle programmi raames ei toetata tegevusi kalandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonnas, kuna kalandus- ja vesiviljelustooteid ei loeta põllumajandustooteks ning nendega seotud tegevusi toetatakse Euroopa kalandusfondi raames.

Täpsem info ja registreerumine SIIT

Koolitusel käsitletavad teemad:

– Valguse juhtimine (valgustugevuse mõõtmine jmt);
– Temperatuuri hoidmine;
– Erinevad kastmissüsteemid;
– Automaatsüsteemide juhtimine Arduino või Raspberry PI abil.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo