Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: EDASI LÜKATUD. Koolitus “Veiste söötmine”

EDASI LÜKATUD. Koolitus “Veiste söötmine”

21. nov. 2019 - 22. nov. 2019

NB! Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool annab teada, et koolitus on osalejate vähesuse tõttu edasi lükatud. Uue kuupäeva annab kool teada.

Koolituse kuupäevad 21.- 22. november ja 28.-29. november 2019.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Õppetöö maht kokku 40 akadeemilist tundi ( 24 auditoorset ja 16 praktilist )

Ajakava

  1. ja 28. november Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool

9.00 – 10.30    õppetöö

10.30 – 10.40  paus

10.40 – 12.55 õppetöö

12.55 – 13.30 lõuna

13.30 – 15.15 õppetöö

15.15 – 15.25 paus

15.25 – 17.25 praktiline õpe

Õppejõud Olav Kärt, emeriitprofessor Eesti Maaülikool

 

  1. november OÜ Jerwer, Päri küla Viljandimaa
    29. november OÜ Aaspere Agro, Aaspere küla Lääne-Virumaa

Vajalikud puhtad tööriided ja kummikud, bioohutus!

9.00 – 11:00    õppetöö

11.00 -13:00   praktiline õpe

13:00 – 13:30 lõuna

22.nov lõuna Raudnaela kõrts, Raudna küla Viljandimaa

29.nov lõuna OÜ Aaspere Agro

13:30 – 15:00 õppetöö

15:00 – 17:00 praktiline õpe

Õppejõud Olav Kärt ja Piret Kalmus, dotsent Eesti Maaülikool

Õppe sisu: Lehmade söötmise korraldamine erinevate tehnoloogiliste lahendustega robotlüpsifarmides (söötmine robotis ja söödalaval, toitefaktorite tarbe katmise võimalused ja piirangud erinevate söötmissüsteemide korral, lehmade söömiskäitumisest robotlaudas, jõusööt robotist ja selevekünast, ratsioonide koostised, kuivaine söömus.Tervisliku seisundi hindamine ja monitooring, haigestumisandmete kogumine ja analüüsimine.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad.

 

Maksimaalne osavõtjate arv 15, vajalik eelregistreerimine, tähtaeg kuni 15.november

https://docs.google.com/forms/d/15pFLvML4IRhVc7_jQuHos5S6kdUiDIGH9tQH3d63Dbo/

Info marika.oeselg@gmail.com tel. 513 6242

MAK_logo