Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Koolitusprogramm: Digi- ja hübriidmessil osalemine

Koolitusprogramm: Digi- ja hübriidmessil osalemine

18. jaan. 2022 10:00 - 13:00

Tasuta

Digi- ja hübriidmessil osalemine on üks osa programmist Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi.  

Digi- ja hüdbriidmessi koolitus on kuue-päevane täiendkoolituse programm, mis on kombineeritud ettevõtete juhendamisega, et koolitusel õpitu saaks parimal moel ellu viidud.  

Viimastel aastatel populaarseks saanud digi ja hübriidmessid pakuvad suurepärast võimalust just väikese turunduseelarvega ettevõtjatele luua rahvusvahelisi kontakte kohtades, kuhu on liiga kulukas või ajamahukas sõita ning kus messil osalemine maksab üüratu summa. Digi ja hübriidmessid annavad võimaluse osaleda rohkematel messidel ning vähendada erinevust väikeste ja suurte tegijate vahel, mis messisaalis koheselt silma paistab. 

Nii aitab digi ja hübriidmesside tegevuse nippide tundmine parimal viisil sobivaid messe valida, nendeks ettevalmistada, osaleda ja tõhusalt järeltööd teha. 

 

Sihtrühm 

Täiendkoolitus on mõeldud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale ja tema töötajatele ning eraõigusliku juriidilise isiku osanikele, aktsionäridele, liikmetele, juhtorgani liikmetele ja tema töötajatele. 

 Koolitusel kasutatud materjalid on leitavad:

1. ESITLUS / I MOODUL

2. ESITLUS / II MOODUL

3. ESITLUS / III MOODUL

4. ESITLUS / III MOODUL (LISA)

5. ESITLUS / IV MOODUL

6. ESITLUS / V MOODUL

7. ESITLUS / VI MOODUL

8. ESITLUS / VI MOODUL (LISA)

Koolitusprogrammi sisu ja teemad: 

I moodul: Messistrateegia loomine. Kuidas valida sobivad digi ja hübriidmessid? Digi- ja hübriidmesside analüüs. Digi- ja hübriidmesside kontseptsiooni loomine. Kuidas digi- ja hübriidmesside platvorme kõige tõhusamalt ära kasutada? 

II moodul: Digi ja hübriidmessi ettevalmistamine. Müügiahela loomine ja kasutamine messide ettevalmistamisel. Ettevõtte positsioneerimine vastavalt messi kontekstile. Turundussõnumite loomine ja messi ettevalmistav turundus. Sotsiaalmeedia kasutamine digi- ja hübriidmesside eel ja ajal. 

III moodul: Digi- ja hübriidmessi tehniline ettevalmistamine. Messikeskkonnas tähelepanu äratava profiili loomine. Messikorraldaja kommunikatsioonikanalite kasutamine. Kuidas maksimeerida nähtavust kogu messi ettevalmistuse ajal? Missuguseid süsteeme kasutada huvi monitoorimiseks messi ajal? 

IV moodul: Töö messi ajal. Kuidas messikohtumistel luua usaldust? Missuguseid tehnilisi lahendusi kasutada? Kuidas kasutada videosid, presentatsioone? Kuidas korraldada degusteerimisi hübriid- ja digimessidel? Kuidas tagada terviklahendus digi ja kohapealse messiosa koordineerimiseks? Missuguseid tehnilisi lahendusi kasutada? 

V moodul: Messijärgne töö. Digilahendused messikontaktidega töö automatiseerimiseks. Messijärgsete kohtumiste korraldamine. Messitrendid tulevikuks. 

Lõpuseminar: Osalejate digi- ja hübriidmessi ettevalmistuse plaanide tutvustamine ja tagasiside.
 

Koolituse metoodika ja hindamine 

Kõik koolitused toimuvad veebikoolitusena Zoomi keskkonnas. Igale koolitusele  järgneb iseseisev töö. Koolituste vaheajal on osalejal nädal koduse töö tegemiseks ehk digi- ja hübriidmessiks ettevalmistuse plaani ühe osa väljatöötamiseks vastavalt koolitusel õpitule.  

Osalejad, kes iseseisva töö esitavad, saavad koolitajalt selle kohta koolituskeskkonnas kirjaliku hinnangu, kas see töö vastab nõuetele või mitte. Kui kõik iseseisvad tööd vastasid nõuetele, saavad osalejad tunnistuse. Muul juhul tõendi. Tõendi saavad nad ka siis kui osaleja ei ole iseseisvaid töid teinud.  

Osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub nädal peale igat koolituspäeva ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist soovib. Juhendaja tutvub eelnevalt ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel ta planeerib ja viib läbi juhendamise. 

Kõik koolitused salvestatakse ja on olemas online koolituskeskkonnas Talent LMS järelvaatamiseks. 

Koolitus ja juhendamine toimub inglise keeles tõlkega eesti keelde. 

Koolituse maht 

Koolitusprogramm sisaldab 18 akadeemilist tundi kontaktõpet, 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd koduste tööde koostamiseks, 6 astronoomilist tundi juhendamist. Programmi kogumaht 74,75 akadeemilist tundi.  

Osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub koolitusmoodulite vahelisel ajal ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist soovib. Juhendaja tutvub eelnevalt ettevõtte poolt teostatud kodutööga. Ta tutvub ettevõtte tausta, spetsiifika, praeguse olukorra ja lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel juhendaja planeerib ja viib läbi juhendamise. 

 

Programmi koolitajad 

Uwe Sponholtz (GER) on suurepäraste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega nii turunduses kui müügis. Alates 2003. aastast on ta Sponholz and Partner juhtivpartner ning omab pikaajalist rahvusvahelise äri kogemust. Ta omab pikaajalist rahvusvaheliste müügimeeskondade koolitamise kogemust erinevates ettevõtetes B2B turunduse ja müügi valdkonnas. Varasemalt on ta olnud mh ülikooli projektijuht ja dekaan. 

Uwe on õppinud The University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Saksamaa) strateegilist juhtimist ja tööstustoodete turundust. 

Ta on koos Waldemar Pfhörtszhi ja Philip Kotleriga kirjutanud raamatu H2H Marketing: The Genesis of Human to Human Marketing. 

Artem Danilliants (FIN) on internetiturunduse, SEO, e-kaubanduse ja tehnoloogia spetsialist. Juba keskkooli ajal õppis ja tegeles ta programmeerimisega, avaldas oma esimese kodulehe, õppis iseseisvalt SEO’d ja netiliiklust väga edukalt juhtima ja seda kõike ilma turunduseelarveta. Arendades oma teadmisi kuidas optimeerimine võib interneti põhiseid ettevõtteid aidata, suutis ta oma äri kasvatada ja jõudis lõpuks 500 000 aktiivse kasutajani. Peale müügi-, klienditeeninduse ja -programmeerimise õppimist asutas ta 2010. aastal oma firma LumoLink, mis on teedrajav ettevõte, kus on edukalt ühendatud tehnoloogiaid ja veebiturundus. Artem on töötanud marketingi konsultandina, turundusjuhina ja nõustajana mitmetes soome ettevõtetes ning konsulteerides rahvusvahelisi toidusektori ettevõtteid Soome ja Rootsi turule sisenemisel.  

Artem on õppinud Oulu University’s (Soome) IT ja ärijuhtimist.
 

Programmi moodulid 

I moodul koolitaja ja juhendaja Uwe Sponholtz (ingl keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • koolitus 7.okt 2021., 9:30 – 12:30 
 • Ettevõtete personaalne juhendamine 

II moodul koolitaja ja juhendaja Uwe Sponholtz (ingl keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • koolitus 26. okt.2021, 10:00 – 13:00 
 • Ettevõtete personaalne juhendamine 

III moodul koolitaja ja juhendaja Artem Danilliants (ingl keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • Koolitus 11. nov.2021, 10:00 – 13:00 
 • Ettevõtete personaalne juhendamine 

IV moodul koolitaja ja juhendaja Artem Danilliants (ingl keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • koolitus 18. jaan 2022, 10:00 – 13:00 
 • Ettevõtete personaalne juhendamine 

V moodul koolitaja ja juhendaja Artem Danilliants (ingl keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • koolitus 8. veebr 2022, 10:00 – 13:00 
 • Ettevõtete personaalne juhendamine 

VI moodul koolitaja ja juhendaja Artem Danilliants (ingl keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • Lõpuseminar  9. märts 2022, 10:00 – 13:00 
 • Ettevõtete personaalne juhendamine 

 

Koolituse ja juhendamise hind 

Koolitusprogramm on  tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 900€ ühe osaleja kohta. Juhendamine on tasuta kuni viiele osalejale ühest ettevõttest,  kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi 890€/h ettevõtte  kohta.  

 

Registreerimine 

Koolitusprogrammis osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 03.09 siin 

Kohtade arv on piiratud ning kohtade täitumisel lõpetatakse registreerimine enne registreerumistähtaega. 

 

Toetajad 

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).