Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitusprogramm: Ekspordi ABC “III moodul”

6. okt. 2022 10:00 - 13:00

Ekspordi ABC on osa programmist Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Ekspordi ABC on kuue-päevane ettevõtetele suunatud täiendkoolituse programm, mis on kombineeritud ettevõtete juhendamisega, et koolitusel õpitu saaks parimal moel ellu viidud.

Sihtrühm

Täiendkoolitus on mõeldud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale ja tema töötajatele ning eraõigusliku juriidilise isiku osanikele, aktsionäridele, liikmetele, juhtorgani liikmetele ja tema töötajatele.

Koolitusprogrammis kasutatud materjalid leiab:

1.ESITLUS I MOODUL

2.ESITLUS II MOODUL

3.ESITLUS III MOODUL

4.ESITLUS IV MOODUL

5.ESITLUS V MOODUL

6.ESITLUS (LISA1)

7. ESITLUS (LISA 2)

Peale koolitusprogrammi läbimist:

1. teavad osalejad:

 • kuidas analüüsida ja valida eksporditurgu,
 • kuidas valida sobivat eksporditurul sisenemise või laienemise mudelit,
 • kuidas kohandada toode vastavalt turule,
 • kuidas luua optimaalne logistikasüsteem ekspordituru jaoks,
 • kuidas leida kliente ja luua pikaajalised koostöösuhted,
 • kuidas valida sobivad turunduskommunikatsiooni vahendeid ja kanaleid eksporditurule,
 • kuidas maandada ekspordi riske,
 • kuidas luua ekspordiplaan,

2. suhtuvad osalejad eksporti, kui süsteemsesse protsessi

3. oskavad osalejad koostada ekspordiplaani.

Koolitusprogrammi sisu ja teemad:

I moodul: Konkurentsieelise leidmine. Toote kohandamine vastavalt turu nõuetele. Toote hinna kohandamine. Logistika süsteemi loomine ja optimeerimine.

II moodul: Ekspordivalmiduse analüüs. Turgude analüüs. Trendide analüüs. Klientide ja konkurentide analüüs eksporditurul. Mis on oluline sobiva turu valikul? Ekspordi turule sisenemise mudelid  ja nende hulgast sobiva valimine. Lõpphinna kujunemine vastavalt ekspordimudeli valikule.

III moodul: Kliendisuhete loomise viisid. Sotsiaalmeedia kasutamine kontaktide loomiseks. Ettevõtte tutvustamine. Referentside loomine. Toote testimine eksporditurul. Pikaajalise kliendisuhte loomine. Võtmekliendi suhete arendamine.

IV moodul: Turunduskommunikatsiooni vahendid eksporditurul. Brändi loomine eksporditurul. Private label. Sõnumite valik. Ekspordituru kommunikatsioonikanalid. Sotsiaalmeedia kasutamine eksporditurul. Oma kanalite loomine. Tasulise meedia kasutamine. Koosturundus edasimüüjaga.

V moodul: Ekspordi riskide kaardistamine. Ekspordi riskide maandamiseks tegevusplaani koostamine. Ekspordi investeeringud. Esmase müügiplaani koostamine. Ekspordi kulude planeerimine. ROI. Millal tasub eksport ära?

VI moodul, lõpuseminar: Osalejate ekspordiplaanide tutvustamine ja tagasiside.

 

Koolituse metoodika ja hindamine

Kõik koolitused toimuvad veebikoolitusena Zoomi keskkonnas. Igale koolitusele  järgneb iseseisev töö. Koolituste vaheajal on osalejal nädal koduse töö tegemiseks ehk ekspordiplaani ühe osa väljatöötamiseks vastavalt koolitusel õpitule.

Osalejad, kes esitavad iseseisva töö, saavad koolitajalt selle kohta koolituskeskkonnas kirjaliku hinnangu, kas see töö vastab nõuetele või mitte. Kui kõik iseseisvad tööd vastasid nõuetele, saavad osalejad tunnistuse. Muul juhul tõendi. Tõendi koolitusel osalemise kohta saavad osalejad ka siis kui iseseisvaid töid ei ole tehtud.

Koolitusel osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub peale koolituspäeva eraldi ajagraafiku järgi ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist vastava koolitajaga soovib. Juhendamiseks tutvub koolitaja ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel planeerib ja viib koolitaja läbi juhendamise.

Kõik koolitused salvestatakse ja laetakse üles online koolituskeskkonda „Talent LMS“ järelvaatamiseks. Koolitus ja juhendamine toimub kas eesti keeles või inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

 

Koolituse maht

Koolitusprogramm sisaldab 18 akadeemilist tundi kontaktõpet, 50 akadeemilist tundi iseseisvate tööde koostamiseks, 6 astronoomilist tundi juhendamist. Programmi kogumaht 74,75 akadeemilist tundi. Osalejad, kes läbivad koolituse, kuid ei tee iseseisvaid töid, saavad koolituse lõpus tõendi. Osalejad, kes teevad ära iseseisvad tööd ja tutvustavad valminud ekspordiplaani, saavad tunnistuse.

 

Programmi koolitajad

Janek Kalbin (EE) on töötanud toidusektoris üle 10 aasta. Tal on kogemus HK Scanist ja Orklast, täna aitab ta Chaga Health-il kasvada rahvusvaheliselt ning nõustab ettevõtjaid.

Jean Sutton (UK) on rahvusvahelise turu-uuringute firma ActionLine juht. Ta on koolitanud eksportijaid ja toidusektori ettevõtteid üle maailma ning viimase 10 aasta jooksul ka Eestis.

Roland Lock (DE) on pikaajalise toidusektori kogemusega konsultant ja koolitaja, kes on aidanud Arlal siseneda Saksa turule. Ta teeb tihedat koostööd erinevate Saksamaa toidusektori ettevõtetega ning on nõustanud Missioon Saksamaa programmi raames Eesti toidusektori ettevõtjaid Saksamaa turule sisenemisel.

 

Programmi moodulid

 I moodul: koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles)

 • koolitus 22. sept., 10:00 – 13:00
 • personaalne juhendamine

II moodul: koolitaja ja juhendaja Jean Sutton (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

 • koolitus 29. sept., 10:00 – 13:00
 • personaalne juhendamine

III moodul: koolitaja ja juhendaja Roland Lock (inglise keeles, tõlkega eesti keelde)

 • koolitus 6. okt., 10:00 – 13:00
 • personaalne juhendamine

IV moodul: koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles)

 • koolitus 13. okt., 10:00 – 13:00
 • personaalne juhendamine

V moodul: koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles)

 • koolitus 20. okt., 10:00 – 13:00
 • personaalne juhendamine

VI moodul, lõpuseminar: koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles)

 • koolitus 3. nov., 10:00 – 13:00
 • Ekspordiplaani tutvustamine ja elluviimine

Koolitusel osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub peale koolituspäeva eraldi ajagraafiku järgi ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist vastava koolitajaga soovib. Juhendamiseks tutvub koolitaja ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel planeerib ja viib koolitaja läbi juhendamise.

 

Koolituse ja juhendamise hind

Koolitusprogramm on  tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 900€ ühe osaleja kohta. Juhendamine on tasuta kuni viiele osalejale ühest ettevõttest,  kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 890€/h ettevõtte  kohta.

Toetajad

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).