Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitusprogramm: Tõhus müük “III moodul”

9. dets. 2022 10:00 - 13:00

Koolitusprogramm “Tõhus müük” on üks osa programmist Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. “Tõhus müük” on kuue-päevane ettevõtetele suunatud täienduskoolitus, mis on kombineeritud ettevõtete juhendamisega, et koolitusel õpitu saaks parimal moel ellu viidud.

Tõhusa müügi koolitusprogrammi on valitud täna toidusektori jaoks kõige olulisemad teemad, millele toetudes saavad ettevõtjad aru, kuhu  oma müügi fookus panna ja kuidas luua professionaalselt pikaajalisi sooje kliendisuhteid.

Sihtrühm

Täienduskoolitus on mõeldud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale ja tema töötajatele ning eraõigusliku juriidilise isiku osanikele, aktsionäridele, liikmetele, juhtorgani liikmetele ja tema töötajatele.

Koolitusprogrammis kasutatud materjalid leiab:

1. ESITLUS I MOODUL

2. ESITLUS II MOODUL

3. ESITLUS III MOODUL

Peale programmi läbimist

 1. teavad osalejad
 • missugused on tõhusa müügisuhtluse alused ja kuidas oma müügisuhtlust korraldada;
 • kuidas müüa toodet jaekeskkonnas;
 • kuidas koostada vajalikud müügimaterjalid;
 • kuidas kujundada toote hinda, kuidas arvutada omahinda ning kujundada hinda jaeketi jaoks;
 • missugused on müügitöös vajalikud lepingud;
 • kuidas edukalt läbi rääkida.
 1. suhtuvad osalejad müüki kui süsteemsesse protsessi.

Koolitusprogrammi sisu ja teemad:

I moodul: Müügisuhtlus.  Esmamulje loomine ja usalduse tekitamine edasimüüja jaoks. Edasimüüja vajaduste kaardistamine. Edasimüüjale sobivate lahenduste leidmine.  Müügisuhtluse rutiinid. Kirjalik ja suuline suhtlus. Lojaalse kliendisuhte ehitamine.

II moodul: Müük jaekeskkonnas. Visiitide planeerimine. Müüjate koolitamine. Edasimüüja müügiaktiivsuse toetamine.

III moodul: Müügimaterjalid. Materjalid müüjate koolitamiseks. Klientide jaoks koostatud materjalid. Müügimaterjalid jaekeskkonnas. Mis materjalidest töötab kõige paremini?

IV moodul: Toote hinnakujundus. Omahinna arvutus. Hulgi- ja jaehind. Marginalid ja allahindlused. Kampaaniahinnad ja sooduspakkumised.

V moodul: Müügilepingud. Missugused on müügilepingute tingimused. Millele lepingutes tähelepanu pöörata? Erinevad lepingute tüübid.

VI moodul: Läbirääkimised. Kuidas saavutada läbirääkimises mõlemaid pooli saavutav lahendus? Läbirääkimisteks ettevalmistumine. Läbirääkimiste tehnikad. Läbirääkimiste praktika.

Koolituse metoodika ja hindamine

Kõik koolitused toimuvad veebikoolitusena Zoomi keskkonnas. Igale koolitusele  järgneb iseseisev töö.

Osalejad, kes iseseisva töö esitavad, saavad koolitajalt selle kohta koolituskeskkonnas kirjaliku hinnangu, kas see töö vastab nõuetele või mitte. Kui kõik iseseisvad tööd vastasid nõuetele, saavad osalejad tunnistuse. Muul juhul tõendi. Tõendi saavad nad ka siis kui osaleja ei ole iseseisvaid töid teinud.

Osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub peale vastavat koolituspäeva ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist soovib. Juhendaja tutvub eelnevalt ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel ta planeerib ja viib läbi juhendamise.

Kõik koolitused salvestatakse ja on olemas online koolituskeskkonnas Talent LMS järelvaatamiseks. Koolitus ja juhendamine toimub eesti keeles.

Koolituse maht

Koolitusprogramm sisaldab 18 akadeemilist tundi kontaktõpet, 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd koduste tööde koostamiseks, 6 astronoomilist tundi juhendamist. Programmi kogumaht 74,75 akadeemilist tundi.

Programmi koolitajad

Katrin Maacki müügikogemus ulatub aastasse 1996, mil ta alustas aktiivse teenuste müügiga suhtekorralduse konsultandi ametikohal. Suurimaks kogemuseks müügi valdkonnas hindab aga Katrin aega, mil ta töötas rahvusvahelises korporatsioonis SCA Hygiene Products OÜ Eesti müügijuhina ning Balti riikide turundusjuhina. Katrinil on kogemus ka mikroettevõtte Pearlstory era- ja ärimüügi protsesside juhtimisel.

 

Andre Sevastjanov on Maris Gildeni turundusjuht, kellel on kogemus väikese eelarvega nutikast turundamisest ja suurepärane kogemus jaekettides turundamisest ja müügist. Maris Gildeni portfelli kuuluvad snäkid, küpsetised, maiustused Väike väänik, What the Fruit, Kass Artur jm. Andre Sevastjanov on Marketingi Instituudi koolitaja.

 

 

Janek Kalbin on rohkem kui 15 aastat töötanud toiduainete tootmise ja müügiga, seda nii müügijuhtmise, turunduse kui üldjuhtimise alal. Muuhulgas on töötanud Rakvere Lihakombinaadi, Talleggi ja Bauhofi müügidirektorina ning HKScan lähiturgude asepresidendina. Peamisteks vastutusvaldkondadeks on olnud koostöö läbirääkimised ja arendusprojektid erinevate partneritega ning kaubanduskettidega nii Baltikumis kui ka Suurbritannias ja Saksamaal.

 

Programmi moodulid

I moodul koolitaja ja juhendaja Katrin Maack

 • koolitus 25. november 2022., 10:00 – 13:00
 • ettevõtete personaalne juhendamine

II moodul koolitaja ja juhendaja Katrin Maack

 • koolitus 02. detsember 2022, 10.00-13.00 
 • ettevõtete personaalne juhendamine

III moodul koolitaja ja juhendaja Katrin Maack

 • Koolitus 09. detsember 2022, 10:00 – 13:00
 • ettevõtete personaalne juhendamine

IV moodul koolitaja ja juhendaja Andre Sevastjanov

 • koolitus 13. jaanuar 2023, 10:00 – 13:00
 • ettevõtete personaalne juhendamine

V moodul koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin

 • koolitus 27.jaanuar 2023, 10:00 – 13:00
 • ettevõtete personaalne juhendamine

VI moodul koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin

 • Lõpuseminar 03. veebruar 2023 10:00 – 13:00

Koolituse ja juhendamise hind

Koolitusprogramm on  tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 900€ ühe osaleja kohta. Juhendamine on tasuta kuni viiele osalejale ühest ettevõttest,  kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi 750€/h ettevõtte  kohta. Vähese tähtsusega abi kohta loe lähemalt SIIT.

Toetajad

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).