Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitusprogrammi “Rahvusvaheline müük ja läbirääkimised” III moodul

18. okt. 2023 10:00 - 13:00

Sündmuste seeria Sündmuste seeria (See All)

 

Rahvusvaheline müük ja läbirääkimised

Koolitusprogramm “Rahvusvaheline müük ja läbirääkimised” on üks osa projektist “Ekspordivägi”, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Rahvusvaheline müük ja läbirääkimised koolitusprogramm on 6-päevane toidusektori ettevõtetele suunatud täiendkoolitus.

Oleme koolitusse valinud täna toidusektori jaoks kõige olulisemad teemad, millele toetudes saavad ettevõtjad aru, kuhu  oma müügi fookus panna ja kuidas luua professionaalselt pikaajalisi sooje kliendisuhteid. 

REGISTREERI KOOLITUSELE

Sihtrühm

Täiendkoolitus on mõeldud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale ja tema töötajatele ning eraõigusliku juriidilise isiku osanikele, aktsionäridele, liikmetele, juhtorgani liikmetele ja tema töötajatele.

 

Peale programmi läbimist

  1. Teavad osalejad:
  • rahvusvahelise müügi protsessi
  • kuidas luua kontakte ja valmistada ette müügikohtumised
  • kuidas teha müügipresentatsiooni
  • kuidas valmistuda ette läbirääkimisteks
  • kuidas läbi rääkida ja oma huvide eest seista
  • läbirääkimiste kultuurilisi aspekte
  1. Suhtuvad osalejad rahvusvahelisse müüki kui juhitavasse protsessi.

 

Koolitusprogrammi sisu ja teemad:

I moodul: Rahvusvaheline müügiprotsess. Rahvusvahelise müügiprotsessi etapid. Rahvusvahelise müügiprotsessi planeerimine. Rahvusvahelise müügiprotsessi ajakava. Millal on oodata tulemusi?

II moodul: Rahvusvaheliste kontaktide loomine ja esmakohtumiste ettevalmistamine. Rahvusvaheliste kontaktide leidmine. Esmakontakti loomine messil. Esmakontakti loomine telefoni teel. Esmakontakt sotsiaalmeedia kaudu. Müügikohtumise kokkuleppimine.

III moodul: Rahvusvahelise müügipresentatsiooni koostamine. Usalduse loomine presentatsioonis. Müügipresentatsiooni sisu ja vorm. Visuaalide valik. Presentatsiooni läbiviimine onlines või offlines. 

IV moodul: Rahvusvahelise müügikohtumise läbiviimine. Müügikohtumise plaani koostamine. Kliendi vajaduste kaardistamise viisid. Usalduse loomine kohtumisel. Pakkumise koostamine. 

V moodul: Ettevalmistus rahvusvahelisteks läbirääkimisteks. Läbirääkimiste tehnikad. Läbirääkimiste plaani koostamine. Lepingutingimuste analüüs. Piiride ja vastuväidete analüüs. Eetilised aspektid. Kultuurilised aspektid. Lepingutingimused. Koostöökokkulepped.

VI moodul: Rahvusvaheliste läbirääkimiste praktikum. 

 

Programmi moodulid:

III moodul  18. oktoober 2023, kell 10:00 – 13:00

IV moodul  01. november 2023, kell 10:00 – 13:00

V moodul  08. november 2023, kell 10:00 – 13:00

VI moodul  22.november 2023, kell 10:00 – 13:00

Kõik koolitused toimuvad veebikeskkonnas Zoom.

Koolitused toimuvad  inglise keeles (eestikeelse tõlkega).

 

Koolituse metoodika ja hindamine

Igale koolitusele  järgneb iseseisev töö. Koolitatav, kes osaleb ainult koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi.

Koolitusel osaleja, kes lisaks koolituspäevadel osalemisele esitab iseseisvad tööd, saab selle kinnituseks tunnistuse-

Kõik koolitused salvestatakse ja on järelvaadatavad koolituskeskkonnas Talent LMS.

 

Koolituse maht

Koolitusprogramm sisaldab 18 akadeemilist tundi kontaktõpet, 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd koduste tööde koostamiseks. Programmi kogumaht 68 akadeemilist tundi.

 

Programmi koolitaja

Markus Johnsson (ENG) on mitmekülgse ekspordi, müügi- ja ettevõtluskogemustega rahvusvaheline ärinõustaja ja coach. Viimase 11 aasta jooksul on ta  peamiselt tegelenud rahvusvahelise ettevõtluse arendamise ja müügikoolituste ning coachinguga – ITM Worldwide kaudu on ta koolitanud rohkem kui 20 riigis.  Tal on müügikogemus nii Skandinaavia turgudel kui Saksamaal, lisaks on varasemalt töötanud Eesti ettevõtetega, kes on soovinud neile turgudele minna.

 

 

Koolituse hind

Koolitusprogramm on tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) kuni 900€ ühe osaleja kohta. Vähese tähtsusega abi kohta loe lähemalt SIIT.

REGISTREERI KOOLITUSELE

Toetajad

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).