Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitussari: „Teadmised praktikasse“

21. mai 2015

Tartumaa

Kreutzwaldi 56/1, Tartu

Tartumaa

Koolitussari: „Teadmised praktikasse“

„Teadmised praktikasse“ koolituse eesmärk on koolitaja juhendamisel  viia läbi oma ettevõtte karjatervise andmete analüüs, leida üles erinevate karjatervise valdkondade riskitegurid ning välja töötada võimalikud lahendusteed. Koolitussari koosneb kahepäevastest erinevatel teemadel läbi viidud koolitusest.

Koolituse esimene päev on internetipõhine ja  elektrooniliselt saadetud õppematerjalide järgi toimub oma ettevõttes iseseisev õppimine. Koolituse teine päev toimub õppeklassis.

Ühe mooduli maht: 12 akadeemilist tundi, milles 6 akadeemilist tundi õppeklassis ja 6 akadeemilist tundi iseseisva õppena.

Esimene moodul: Kas kliiniliste udarapõletike vähendamine minu karjas on võimalik? neljapäeval, 21. mail 2015 Tartus, Kreutzwaldi 56/1, õppejõud:  Piret Kalmus, PhD, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Teine moodul: Kas lonkavate lehmade arvu vähendamine minu karjas on võimalik? septembris 2015 Tartus, õppejõud: Kalmer Kalmus, Eesti Maaülikooli loomakliiniku juhataja

Kolmas moodul: Kas noorkarja haigestumist on võimalik minu karjas vähendada? novembris 2015 Tartus, õppejõud:  Kerli Raaperi, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

Koolitussarja õpiväljundid:
-osaleja oskab analüüsida rutiinseid karjatervise andmeid ning nende põhjal otsuseid  langetada
– oskab läbi viia peamisi võtteid lüpsihügieeni hindamiseks
– teab sõrahaiguste põhjuseid ning oskab hinnata peamisi riskitegureid
-oskab läbi viia vasikate tervislikku seisundi hindamise ning hinnata vasikate haiguste peamisi riskitegureid

Esimene moodul: Kas kliiniliste udarapõletike vähendamine minu karjas on võimalik?

Kliiniliste udarapõletike hetkeolukorra analüüsimine oma karja andmete põhjal.  Kas farmis kogutud andmed näitavad tegelikku olukorda?
Kliiniliste udarapõletike avastamine ning sellele järgnevad tegevused. Kas rutiinsed tööjuhiseid aitavad minu karja?
Võtted kliiniliste udarapõletike kontrolli all hoidmiseks. Kas kliinilisi udarapõletikke on minu karjas võimalik vähendada ja kuidas teha teha?
Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad  osaleda kliinilistest udarapõletikest põhjustatud probleemide üle arutleda ning saada uusi mõtteid ja ideid, mida enda karjas rakendada.

Ühe mooduli hind 175 eurot.

Koolituse maksumus sisaldab elektroonilisi õppematerjale, farmiandmetest lähtuvat analüüsi,  kohvi- ja lõunapausi, tunnistust.

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine hiljemalt 12. mai 2015!
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/