Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Kuidas metsaomanikuna deklareerida oma tulusid ja kulusid?

24. jaan. 2023

Kuidas metsaomanikuna deklareerida oma tulusid ja kulusid?

24.01.2023

Äripäeva veebiseminar

Veebiseminaril räägime tuludeklaratsiooni esitamise üldistest põhimõtetest ja metsatulu deklareerimise erisustest. Veebiseminari eesmärk on juhendada metsaomanike oma tulusid ja kulusid õigesti deklareerima.

 

 

Veebiseminaril räägitakse täpsemalt järgmistel teemadel:

 

  • Kuidas deklaratsiooni esitada?
  • Metsamaa müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu ja metsa majandamise kulude kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Deklareeritud andmete alusel maksuvaba tulu suuruse arvutus, mis suurendab kasvava metsa ja metsamaterjali müügi ning maksustamise erikorra kasutamise järel arvestusliku tulu suurust.

 

Veebiseminari viib läbi Ülle Läll.

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin.

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 24. jaanuaril 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo