Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse erikursus

22. okt. 2013

Viljandimaa

Viljandi, Mainori Kõrgkool Tallinna 19/21, 71013, ruum A2

Viljandimaa

Põllumajandusministeeriumi tellimusel korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus oktoobris 14 mahepõllumajanduse algõppe koolituspäeva 3 eri teemal.

1: Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse algkursus on sissejuhatus ja üldine ülevaade mahepõllumajanduse nõuetest ning mahetaimekasvatuse põhialustest.

2: Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse  erikursuse päeval käsitletakse mahetaimekasvatuse temaatikat põhjalikumalt.

3: Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse kursuse päev on maheloomakasvatuse nõuete ja põhimõtete teemal.

Koolitused on tasuta. Koolitusel osalemiseks on kindlasti vajalik eelnev registreerumine mahepm[A]gmail.com (eelistatult) või tel 5662 0955

Registreerumisel palume märkida ettevõtte nime ning koolituse kuupäeva ja asukoha.

Toetab Euroopa Liit.

NB! Sel aastal alustanud ja emakordselt mahepõllumajandusliku tootmise toetust taotlenud mahetootjatel on esmese kohustuseaasta 1. novembriks kohustus käia kahel koolituspäeval (kokku 12 tundi).

 

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse algkursus

7.10 – Kuressaare, Saarte Nõuandekeskus, Tallinna 27

8.10 – Pärnu, Mainori Kõrgkool, Rüütli 2, ruum 202

9.10 – Saku, Harju Taluliidu Nõustamiskeskus, Üksnurme tee 8,  III korrus

11.10 – Võru, Võru Maavalitsus, Jüri 12, III korrus

14.10 – Rapla Maavalitsus Tallinna mnt 14, ruum 204

15.10 – Rakvere, Kolmainu kiriku kantselei maja, Pikk 19

Kava 10:00-14:50

10:00 Ülevaade mahepõllumajanduse olukorrast

Mahepõllumajanduse põhimõtted ja seda reguleerivad õigusaktid

Peamised mahetaimekasvatuse nõuded. Mullaviljakus, toitained, orgaanilised väetised

12:00 Kohvipaus

12:20 Külvikord. Taimekaitse (umbrohi, kahjurid, haigused)

Mahetoetusega seotud nõuded

14:50 Lõpp

Lektorid Veeve Kaasik, Margo Mansberg, Lilia Kulli, Karin Hüva (iga koolitusel 2 lektorit)

 

 

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse erikursus

17.10 – Saku, Harju Taluliidu Nõustamiskeskus, Üksnurme tee 8,  III korrus

22.10 – Viljandi, Mainori Kõrgkool Tallinna 19/21, 71013, ruum A2

23.10 – Võru, Võru Maavalitsus, Jüri 12, III korrus

24.10 – Tartumaa, EMÜ Mahekeskus, Õssu küla, Ülenurme vald, http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/

Kava 10:00-14:50

10:00 Levinumad umbrohud rühvelkultuuride ja teraviljade põldudel

Levinumad kahjurid ja nende tõrje eri kultuuridel

12:00 Kohvipaus

12:20 Taimekahjustajate tõrje maaharimisvõtete abil. Erinevate kultuuride väetamine.

14:50 Lõpp

Lektorid Veeve Kaasik, Margo Mansberg, Lilia Kulli, Karin Hüva (iga koolitusel 2 lektorit)

 

 

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse kursus

18.10 – Võru, Võru Maavalitsus, Jüri 12, III korrus

23.10 – Rakvere, Kolmainu kiriku kantselei maja, Pikk 19

24.10 – Rapla Maavalitsus Tallinna mnt 14, ruum 204

25.10 – Kuressaare, Saarte Nõuandekeskus, Tallinna 27

Kava 10:00-14:50

10:00 Külvikord loomakasvatusega tegelevas ettevõttes

Loomade sissetoomine ettevõttesse, Loomatervishoid, veterinaarsed jm toimingud

12:00 Kohvipaus

12:20 Pidamistingimused. Loomade söötmine, erinevad ratsioonid

Kuidas saada hakkama 100% mahesöödaga

14:50 Lõpp

Lektorid Margo Mansberg ja Ragnar Leming