Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Muld ja süsinik

25. nov. 2022 11:00 - 14:30

Tasuta

Töötuba “Muld ja süsinik” 25. novembril 2022

Tartu Biotehnoloogia Park korraldab EIT Food programmi egiidi all praktilise töötoa, mille fookuses on meie muldade tervis ja süsinik.

📅Millal: 25. november, 2022, kl 11:00-14:10

📍Kus: SparkDemo (Narva mnt 3, Tartu)

👉Registreerumislink: https://forms.gle/Lv4vjamsGuRpYecbA

Kellele: üritusele on oodatud osalema ettevõtted, organisatsioonide ja institutsioonide esindajad ning kõik teised, kes huvituvad mullatervisest ning jätkusuutlikust põllumajandusest.

Üritus on tasuta,  kuid vajalik on registreerimine!

PROGRAMM:

11:00-11:30 Marika Mänd (Eesti Maaülikool)  – “Teel jätkusuutlikuma põllumajanduse poole”
EL strateegia „Talust taldrikule“ eesmärgiks on suunata Euroopa jätkusuutliku ja tulemusliku toidutootmiseni. See seab omakorda väljakutsed mitmekesise keskkonna säilitamisele ja parandamisele, aga ka suuremale tootlikkusele ja sotsiaalsete nõuete täitmisele. Ettekandes vaadeldakse lähemalt võimalusi, et tulla toime nende väljakutsetega.

11:30-11:55  Evelin Loit (Eesti Maaülikool) – Millised sordiaretuse eesmärgid töötavad mulla heaks?”
Aretuse käigus valib inimene taimi enda eesmärkidele vastavate tunnuste järgi. Läbi ajaloo on esimesel kohal olnud saak ja kvaliteet, kuid uuema aja eesmärgid täidavad üksiti hoolt ka mulla tervise eest.

11:55-12:20 Alar Astover (Eesti Maaülikool) –  “Põllumuldade süsiniku sidumisvõime hindamine”
Põllumajanduse süsinikuneutraalsuse saavutamisel on nii globaalsel kui kohalikul tasandil pandud suured lootused mullale. Seda nähakse kohana kuhu kestlike praktikate rakendamisel võiks siduda märkimsväärne hulk atmosfäärsest süsinikust. On hinnatud, et kui maailma keskmina suureneks muldade orgaanilsi süsiniku varu neli promilli aastas, siis korvaks see kogu fossiilsete kütuste kasutamise globaalse kasvuhoonegaaside emissiooni. Ent muldade süsiniku sidumisvõimel on oma piirid, mis on määratud plajudest kohalikest tingimustest ja majandamispraktikatest. Nende eripäradega arvestamine on võtmetähtsusega süsinikupõllunduse edendamisel.

12:20-12:50 Priit Penu (Põllumajandusuuringute keskus) – “Orgaanilise süsiniku muutused Eesti muldades” Ettekandes käsitletakse orgaanilise süsiniku muutusi meie muldades lühema ja pikema ajaperioodi vältel ning erinevate maaharimisviiside korral.

12:50-13:05 Sirutus- ja kohvipaus

13:05-13:50 Sirli Pehme (Civitta) – “Süsiniku jalajälje hindamise metoodika ja kogemused”Euroopa Liit, riigid ja ettevõtted on hakanud seadma ambitsioonikaid süsiniku jalajälje vähendamise eesmärke. Räägime sellest, miks ettevõtetele oma keskkonnamõju juhtimine oluline on, kuidas põllumajanduses süsiniku jalajälge mõõdetakse ning mida tulemused näitavad.

13:50-14:10 Diskussioon