Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Õpiring „Mesiniku aastaring ehk 5 õppepäeva olulistel hetkedel“

19. mai 2019

Õpiring „Mesiniku aastaring ehk 5 õppepäeva olulistel hetkedel“

Toimumisaeg: 19.mai, 16.juuni, 10.august, 8.september – 2019.a, 23. mai 2020.a (algselt pidi  viimase õpiringi toimumisaeg olema 3. mai 2020, kuid tulenevalt koroonaviirusega seotud puhangust on kehtestatud Eestis eriolukord, ning sündmust ei ole võimalik siis korraldada)

Valdkond: põllumajandus – mesindus

Toimumiskoht: Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa

Sihtrühm: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

 

Õpiringi kulud on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 meede 1)  ja õpiring on osalejatele tasuta.

Osalemine ainult eelregistreerimisega.

Korraldaja: MTÜ Alustame Algusest

Rohkem infot kodulehel: http://alustamealgusest.ee/projektid/mesindusvaldkonna-projektid/pria-rahastus

Telefon: 5029006  (Marianne Rosenfeld)

E-kiri: mesilaspere@gmail.com    või alustamealgusest@gmail.com

MAK_logo