Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Pakendivaldkonna infopäev veebis

17. okt. 2023 10:00 - 15:00

Tasuta

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab  infopäeva, kus tutvustatakse pakenditele ja pakendite keskkonnamõju vähendamisele suunatud uusi algatusi, mis puudutavad tarbijate informeerimist, pakendiettevõtjatele kohalduvaid muudatusi ja uuenenud aruandlust. Infopäeva lõpus tehakse lühitutvustus 2023. aasta alguses jõustunud kestlikkusaruandluse direktiivi standarditest (ESRS), mis kohustab ettevõtteid raporteerima majandusaasta aruande osana oma äritegevuse mõju keskkonnale, inimõigustele, sotsiaalsele keskkonnale ning tööeetikale. Osadel ettevõttetel rakendub selle direktiivi kohane aruandluse kohustus juba 2024. aastast.

Infopäevast võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

JAOTUSMATERJALID LEIATE SIIT: https://toiduteave.ee/infopaev-17-10-2023-veebis-pakendivaldkonna-infopaev/

PÄEVAKAVA*:

10:00 – 10:45   Ülevaade keskkonnaalastest pakendeid puudutavatest uutest sätetest

            Sigrid Soomlais Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja

10:45 – 11:15   Toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud muudatused

            Külli Suurvarik Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:15 – 11:45    Avalikel üritustel korduskasutatud pakenditele ülemineku õppetunnid

           Kaupo Karba Eesti Pandipakendi tegevjuht

11:45 – 12:25     Ülevaade tarbija teadlikkuse uuringu tulemustest ja viimastest arengutest toidu märgistamise valdkonnas

          Hellika Kallaste Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:25 – 13:00     LÕUNAPAUS

13:00 – 13:20   Pilootprojektist oma taara kasutamisest toidu ostmisel

        Katrin Bats RIMI Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht

13:20 – 13:50    Ülevaade roheväidete direktiivist

         Kristi Loit Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna nõunik

13:50 – 14:20     Taaskasutusmärgiste kasutamine pakenditel

         Margus Vetsa Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse külalislektor

14:20 – 14:50     Kestlikkusaruandluse standardite (ESRS) tutvustus

          Karina Rao Rahandusministeeriumi projektijuht

14:50 – 14:55     Päeva kokkuvõte

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

MAK_logo