Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Piimakarja tervise- ja heaoluandmete kasutamine karjaterviseprobleemide ennetamiseks (veebikoolitus)

6. dets. 2023 10:00 - 14:30

Tasuta

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Koolitus annab loomakasvatusega tegelevatele inimestele ülevaate karjatervise andmete kogumisest ja ohutegurite analüüsimise võimalustest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

– Karjatervise andmete kogumine ja analüüs;
– Noorkarja tervist mõjutavate ohutegurite analüüs;
– Udaratervist mõjutavate ohutegurite analüüs;
– Ainevahetust mõjutavate ohutegurite analüüs.

Koolitust viivad läbi Eesti Maaülikooli õppejõud Piret Kalmus ja Kerli Mõtus ning Aire Pentjärv Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-st.

 

Koolitus on sihtrühma kuulujale TASUTA.

Täienduskoolituse sihtrühma kuuluvad:

  • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

PS. Selle programmi raames ei toetata tegevusi kalandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonnas, kuna kalandus- ja vesiviljelustooteid ei loeta põllumajandustooteks ning nendega seotud tegevusi toetatakse Euroopa kalandusfondi raames.

 

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” põllumajanduse digipöörde valdkonna raames ja selle toimumist toetab Euroopa Liit.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo