Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu infopäev- hobusekasvatus

19. okt. 2018

Infopäev toimub programmi  “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Antud infopäev läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Toimumis aeg: 19 oktoober Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis, Müüri tn 4 Olustvere.

Ajakava:

10.00 – 11.30 Ortopeedilised probleemid, vigastused, haavad T.Tohver

11.30 – 11.40 Paus

11.40 –  12.30Ennetustöö, esmaabi, järelravi

12.30 – 13.15 Lõuna

13.15 – 14.15 Kas mu hobune on terve. Terviseparameetrid

14.15 – 14.30 Paus

14.30 – 16.00 Hobuste söötmine ja seedeelundkonna probleemid

 

Lektorid:

Ingrid Pärg, Triin Tohver.

Info lektorite kohta: http://www.tohver-veterinary.com/minust.htm

Infopäeva eesmärk on tõsta põllumajandusettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud hobuste pidamise, heaolu ja  tervise valdkonnas. Infopäeval antakse ülevaade sealhulgas sporthobuste söötmisest ja seedehaigustest;  koduste ravivõtete teostamisest (esmaabi haavade ja vigastuste korral; ortopeedilised probleemid, lonkamine ja diagnostika; ennetustöö põhitõed, järelravi töövõtted).

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Registeerimine kuni 17 oktoober :

https://docs.google.com/forms/d/1pTe_6FZriPOisTgse8vHKtWAsrnrU7G1XQrQm-idL84/

Info tel 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

MAK_logo