Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatus

29. märts 2018

Koolitus on suunitlusega herefordi tõugu lihaveiste kasvatamisele.

Koolituse asukoht  https://goo.gl/maps/sXNzMLvG7wT2

 

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

 

Ajakava

10.45 – 11.00  Kogunemine, registreerimine Nakatu Turismitalu OÜ-s

11.00 – 12.30  Loeng, sise- ja välisparasiitidest hoidumine karjatamisperioodil. A. Onoper

13.00 – 15.00  Praktiline õpe Koivakonnu OÜ-s Kalev Raudsepa herefordi tõugu veisfarmis.                                     Tsirgumäe küla, Valga vald, Valgamaa.

Loomade pidamine ja heaolu välitingimustes pidamisel (sh söötmine, jootmine). M. Oeselg

15.00 – 15.45  Lõuna Nakatu Turismitalus

15.45 – 17.15 Loeng, karjamaade kasutamine siseparasiitide leviku ohjamiseks. M. Oeselg

17.15 – 18.15 Loeng, herefordide pidamine, heaolu ja söötmine Kanadas. M. Keldo

18.15 – 18.30 Kokkuvõtted, koolituse lõpetamine.

 

Lektorid:

Margus Keldo, Tsura Talu OÜ juhatuse liige, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

Alar Onoper, vanemloomaarst, suurloomakliinik EMÜ

Marika Oeselg, loomakasvatusõpetaja Olustvere TMK, loomakasvatuskonsulent MES

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta ja osa võivad  võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine koolitus@olustvere.edu.ee (nimi, ettevõtte registrinumber, isikukood). Registreerimine toimub kuni 23.märts ! Teave koolituse kohta  

tel 513 6242

MAK_logo