Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus

6. september 09:30 - 7. september 17:00

320EUR

Koolituse (teooria ja praktika, kokku 16 akad. tundi) läbimine on vajalik Nõukogu Määruse (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel pädevustunnistuse saamiseks. Koolitus on kahepäevane tervik. Teooria (06.09.2023) toimub veebikeskkonnas BigBueButton
Praktika (07.09.2023) toimumiskoht KÕLDU LIHAKARN O/Ü (Lihakarni, Kõldu küla Haljala vald Lääne-Virumaa)

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Loomade surmamist reguleerivad õigusaktid
 • Ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
 • Tapaloomade anatoomia, füsioloogia
 • Tapaloomade käitumine
 • Tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvusel olek ja tundlikkus
 • Nõuded loomade kohtlemisel tapamajas
 • Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid
 • Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende ülesriputamine
 • Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine
 • Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid
 • Uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine
 • Tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine
 • Tapahügieen
 • Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldu
 • Õppefilm: uimastamine, veretustamine
 • Loomade arvu vähendamine
 • Tööohutus loomade käitlemisel
 • Praktiline õpe: loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid, uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine, veretustamine.
 • Pädevustaseme eksam

Tegevus toimub teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitusele ootame osalema põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Täpsem info ja registreerumine SIIT

Koolituse koordinaator

Eva Elken

Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool

Tel. +3727313175

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306

eva.elken@emu.ee

MAK_logo