Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

RAALPROJEKTEERIMINE JA -TOOTMINE

7. mai 2021

Täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021. aastaks raames toimuv TASUTA koolitus tootmisettevõtete töötajatele ja FIE-dele.

.

Koolitus annab tootmises ja tööstuses töötavale inimesele baasteadmised, mille abil uute tehnoloogiate arendamise ja kasutuselevõtuga edasi minna.

Koolituse põhiteemad:

– Ülevaade erinevatest modelleerimise meetodidest: kasutamine, puudused ja tugevused;
– Fusion 360 tarkvara kasutajaliidese, töökeskkonna ülevaade, tutvustus;
– Töö salvestamine, tulemuse edastamise erinevad võimalused;
– Enamlevinud modelleerimise tööriistad ja nendega töötamine;
– Staatilise koostu modelleerimine;
– Mudeli redigeerimine;
– Raaltootmine.

.

Täpsem info ja registreerumine SIIN

Koolitus on kavandatud toimuma auditoorselt kontaktõppes.

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2021. aastaks raames ning tegevust rahastatakse ESF programmist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.

 

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/