Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Regionaalne AKIS veebiseminar

23. märts 2022 15:00 - 18:00

Põllumajanduuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond, Euroopa nõustamisorganisatsioonide ühendus EUFRAS ja projekt i2 connect kutsuvad  teabelevisüsteemide (AKIS) teemalisele veebiseminarile

* AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation Systempõllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteem

Seminari eesmärgiks on tutvustada riikide teabelevisüsteemi kirjeldusi ja arutleda erinevuste-sarnasuste üle. 

Projekti i2connect partnerite toel on koostatud 27 individuaalset AKIS-e riigiaruannet. Partnerid Hohenheimi ülikoolist jagavad läbiva AKIS-analüüsi esialgseid tulemusi. Seejärel keskendutakse AKISe olukorrale erinevates riikides.

Põhja-Euroopa piirkonna kohta tutvustavad oma järeldusi nelja AKISe raporti autorid (Eesti, Iirimaa, Läti ja Soome). Nende näidete põhjal arutleme nõustajate  rolli ning kuidas AKISe toimimist uue ÜPP (ühise põllumajanduspoliitika) kontekstis parandada.

i2connect Logo

Aeg: 23. märtsil 2022, kell 15:00 – 18:00

Toimumiskoht:  Zoom

Töökeskkond:  inglise keel

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil (kuni 21.
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcrcOmhrjsqGtMOqljAICyDgWxrTSbw3fXQ

Pärast registreerumist saate automaatse kinnitusmeili, mis sisaldab teavet koosolekuga liitumise kohta. Kui te ei saa kinnitusmeili, kontrollige oma rämpsposti kausta!

 Seminari kava (inglise keeles)

14:00 (CET)
15.00 
Teretulemast ja sissejuhatus projekti – Sylvain Sturel, projektijuht, APCA
15:10 AKISe roll ja ülevaatlikud tähelepanekud riikide raportite kohta – Andrea Knierim & Sangeun BAE, Hohenheimi ülikool
15:30  Küsimused ja vastused
15:40 Kuidas konsulente ja nõustajaid paremini siduda AKISe toimimisse uue ÜPP abiga – Inge Van Oost, DG-AGRI
16:00 Riiklike AKISte kirjelduste esitlus ja arutelu 

Riikide AKIS kirjeldused leiad aadressil: https://i2connect-h2020.eu/resources/akis-country-reports/

  • Eesti: Hanna Tamsalu, Eesti maaeluvõrgustiku tugiüksus
  • Iirimaa: Mark Gibson, Teagasc
  • Läti: Anita Dzelme, Läti maamajanduse nõustamise ja koolituskeskus
  • Soome: Jussi Juhola, Soome nõuandeorganisatsioon ProAgria
17:00 Sissejuhatus grupiaruteludesse 

Esitatud raportite arutelu – sarnasuste ja erinevuste võrdlemine, õppetunnid ja tähelepanekud, sünergiad.

17:30 Kohvipaus
17:40 Tagasiside grupisessioonidest
17:50 Kokkuvõte peamistest tähelepanekutest, ettekannetest ja aruteludest – Andrea Knierim, Hohenheimi ülikool
18:00 Päeva kokkuvõte – Sylvain Sturel, projektijuht

 

Korraldaja: projekt i2connect https://i2connect-h2020.eu/
Täpsemalt: projektipartner EUFRAS – Euroopa konsulentide organisatsioon.

Kui teil on töötoa kohta küsimusi, võtke ühendust Līga Cimermane liga.cimermane@llkc.lv

Algselt kavandati seminari toimumine 11. märtsil, kuid lükati edasi 23. märtsi pärastlõunaks


Projekti i2connect (november 2019 kuni oktoober 2024) projektimeeskond töötab nõustajate ja nende organisatsioonidega, et kaasata ja toetada põllumajandustootjaid ja metsamajandajaid interaktiivsetes innovatsiooniprotsessides. Projektiga püütakse luua Euroopa põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniprotsesse vahendavate nõustajate tugivõrgustiku.