Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sigade haigused

7. juuni 10:00 - 16:00

tasuta

Koolitus annab ülevaate enamlevinud sigade haigustest, raviplaani koostamisest, pidamistingimuste ning söötmise mõjust sigade tervisele, bioturvalisusest, sigade günekoloogiast, sünnitusabist ja seostest rahvatervise ja sigade heaolu vahel.

 

Koolituse sihtrühm:

  •  Farmitöötajad, veterinaarid, aegunud oskustega täiskasvanud, erialase tasemehariduseta täiskasvanud.
  •  Koolituse sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased.

 

Koolitus toimub auditoorselt, kokku on 9 õppepäeva:  7. juuni, 14. juuni, 21. juuni, 28. juuni, 11. oktoober, 25. oktoober, 8. november, 22. november ja 6. detsember 2024.
Loengute ja seminaride päevad algavad kell 10.00 ja lõpevad kell 16.00. Praktikumide päevad algavad kell 10.00 ja lõpevad kell 14.15.
Lisainfo parkimisest, bussi/rongiga tulemisest ja majutumisest

Koolitus toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 õppehoone klassis 303 ja Fr. R. Kreutzwaldi 62 õppehoone lahanguruumis.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik: 

  •  kuulumine sihtrühma;
  •  õigeaegne registreerumine koolitusele;
  •  õigeaegselt esitatud motivatsioonikiri;
  •  aeg ja valmisolek osaleda ettenähtud koolituspäevadel ning teha iseseisvaid töid.

 

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastab ESF VÕTI programm “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine”.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.

Koolituse koordinaator:
Eva Elken
Avatud ülikooli peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3175 /  5344 1844
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
eva.elken@emu.ee