Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sihtrühmale tasuta koolitus “Veiste kunstlik seemendamine I osa”

9. jaan. 2023 09:00 - 13. jaan. 2023 17:00

Veiste kunstlik seemendamine I osa

Koolitus on tervik ning eeldab nii I kui II osa läbimist. Teisel osal osalemise eelduseks on, et I osa on läbitud.
Esimene osa toimub 09. – 13. jaanuar 2023,esimese osa esimesel õppepäeval on algus kl 9, edaspidi kl 10.
Koolituse teine osa toimub 16.-20.jaanuar 2023.

Koolituse I osa toimub Tartus Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 62 ja II osa farmides (farmid täpsustamisel).
Koolitus on kavandatud toimuma kontaktõppe vormis. Õpe toimub täispikkade õppepäevadena kahe järjestikuse nädala vältel.

Ootame koolitusele põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Koolitus toimub teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.

Koolituse läbinu:
– teab seemenduse ajalugu ja tähtsust;
– oskab ejakulaati hinnata;
– teab, milline on välistegurite mõju spermale;
– omab vajalikke teadmisi sperma lahjendamisest sügavkülmutamiseks;
– oskab spermat sügavkülmutada, säilitada ja hinnata;
– tunneb lehma suguorganite anatoomiat, füsioloogiat ja innatsükli regulatsiooni;
– oskab teostada suguorganite ultrasonograafiat;
– teab seemendusviise ja meetodeid;
– teab inna tunnuseid ja inna avastamiseks vajalikku;
– teab, kuidas käib inna stimuleerimine ja sünkroniseerimine;
– teab, milline on optimaalne seemendusaeg inna ajal ja pärast poegimist;
– tunneb ja oskab vältida seemendamisel tehtavaid vigu;
– teab, mis on suguselekteeritud sperma ja oskab seemendada suguselekteeritud spermaga;
– teab, mis on ahtrus ja sigimatus;
– oskab teostada emaka kateteriseerimist;
– tunneb sagedasemad madala tiinestumise põhjuseid;
– oskab tiinust diagnoosida;
– teab, mis on kunstliku seemenduse organisatsioon;
– tunneb seemendustehniku töö aspekte;
– oskab teostada suguorganite rektaalset uurimist;
– oskab tiinust rektaalselt diagnoosida;
– teab lehmade söötmisest ja sigimisest;
– oskab avastada ja ravida emakapõletikke ja muid poegimisjärgseid haigusi.

Lähem info ja registreerumine
I osa https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11742&id_ay_toimumine=19564&systeemi_seaded=3,1,12,1,

II osa
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11744&id_ay_toimumine=19565&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Osalemissoovi korral tuleb registreeruda kummalegi osale eraldi.

Koolitust korraldab
Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306) 51006 Tartu
tel 731 3175, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo