Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tasuta infopäev MAK meetme 5 “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine” tutvustamiseks

23. aug. 2017

 

Lugupeetud EPKK liikmed ja koostööpartnerid

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 23. augustil algusega kell 11 Maaelu Edendamise Sihtasutuses (Oru 21, VILJANDI) tasuta infopäeva  MAK 2014 – 2020 meetme 5  "Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine" tutvustamiseks.

Infopäeva peamine eesmärk on tutvustada määruse „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus“ tingimusi.

Selle määruse alusel saavad toetust taotleda ettevõtjad, kellel on tuvastatud eriti ohtlik taime- või loomahaigus, oma tootmispotentsiaali taastamiseks toetust.

Määrus on leitav veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017068

Infopäev suunatud ettevõtjatele, kelle põllumajandusliku tootmise potentsiaal on kahjustunud eriti ohtliku loomataudi või ohtliku taimehaiguse tõttu.

Oodatud on ka konsulendid.

PÄEVAKAVA

Aeg/asutus

Teema

Ettekandja

11:00 – 12:00 – MeM

 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaal taastamine

Elar Neito (maaettevõtluse büroo juhataja)

12:00 – 12:30 – PRIA

Meede 5.2 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse taotlemine ja menetlus

Karin Milius (maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist)

12:30 – 13:00 – kohvipaus

 

 

13:00 – 13:45 – VTA

Bioohutusnõuded erinevate loomaliikide pidamise korral ning nende kontroll

Anne-Ly Veetamm (loomatervishoiubüroo juhataja)

13:45 – 14:30 – PMA

Ohtlikud taimehaigused – nende ennetus ja esinemise korral haiguskolde likvideerimine

Ljudmila Kerge (taimetervise ja aianduse osakonna paljundusmaterjali büroo juhataja)

 

Infopäev kestvus on 4 akadeemilist tundi.

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti ette registreerida kuni 21. augustini   SIIN või www.pikk.ee (vt sündmuste kalender)

Lisainfo saamiseks kirjutage  info@epkk.ee  või helistage 600 9349 (kontaktisik Maire Vimb).
 

Teie EPKK

Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit