Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

TASUTA ÜHISTEGEVUSE INFOPÄEV: “ÜHISTU OMANIK ON ÜHISTU LIIGE”

18. märts 2019

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0015.

INFOPÄEV TOIMUB EESTIKEELSE TÕLKEGA.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta infopäeva teemal: “Ühistu omanik on ühistu liige”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

18.03.2019 infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise või põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Ootame osalema ühistute liikmeid.

18.03.2019 infopäeva ajakava:

09:45 – 10:00 Registreerimine

10:00 – 11:00 Sissejuhatus teemasse

11:00 – 11:15 Kohvipaus

11:15 – 12:00 Ühistu baasteadmised

12:00 – 12:45 Ühistu omandiõigus – miks? mida? kuidas?

12:45 – 13:15 Kohvipaus

13:15 – 14:30 Põllumajandusühistute liikmed – kohustused, vastutus ja õigused

14:30 – 14:45 Kokkuvõte ja tagasiside

Ettekanne:

Ühistu omanik on ühistu liige – Dr Constantine Iliopoulos 18.03.2019

Lektoriks on Dr Constantine Iliopoulos, Ateena Põllumajandus Ülikool ja Põllumajandusökonoomika Uurimisinstituut, Kreeka.

Eelregistreerimine toimub kuni 11.03.2019, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli[A]emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

MAK_logo