Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

TASUTA ÜHISTEGEVUSE INFOPÄEV: “ÜHISTU OMANIK ON ÜHISTU LIIGE”

7. okt. 2019

Maamehe Golfi Talu, Tiri küla, Tiri- Jakobi talu, Võrumaa.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta infopäeva teemal: “Ühistu omanik on ühistu liige”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

07.10.2019 infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise või põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Ootame osalema kõiki ühistegevuse huvilisi.

07.10.2019 infopäeva ajakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine

11:00 – 12:30 Ühistu liikmeks olemise olemus

12:30 – 13:00 Kohvipaus

13:00 – 14:30 Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused

14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Nõukogu esimees Olav Kreen.

Ettekanne: Ühistu omanik on ühistu liige – Olav Kreen 07.10.2019

Eelregistreerimine toimub kuni 02.10.2019, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli[A]emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

MAK_logo