Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllu- ja maamajandusliku teabe- ning innovatsioonisüsteemi arutelu

31. mai 11:00 - 15:00

Tasuta

Kutsume 31. mail 2024 algusega kell 11 ühiselt arutama, milline peaks olema erinevate osapoolte roll Eesti põllu- ja maamajanduse teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemis. Kuidas tagada osapoolte vahel tõhus ja toimiv koostöö?

Ühise põllumajanduspoliitika ehk ÜPP strateegiakava seab põllu- ja maamajanduse sektorile kõrged sihid nii lisandväärtuse tõstmise, rohenõuetega kohandumise kui toiduohutuse ja –julgeoleku vaates.

Kõigi nende eesmärkide saavutamiseks on vajalik hästi toimiv ja koostöine teadmiste ja innovatsioonisüsteem, mis väärtustab teadmisi, uusi tehnoloogiad ja praktikad.

Maaelu Teadmuskeskus sai 2023. aastal põllumajanduse teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi (AKIS, ingl Agricultural Knowledge and Innovation System) arendamise keskse ülesande. Selleks on luua või tuua Eestisse uusi teadmisi, kohandada neid praktilistesse oludesse ning teha need koolituste, infopäevade ja nõuandeteenuste kaudu ettevõtjatele kasulikuks.

Selle ülesande täitmine on võimalik vaid tõhusas koostöös partneritega.

Päevakava

11.00             Avasõnad

Põllumajanduse teadmiste ja innovatsiooni süsteemi kontseptsioon.
(Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, esineja kinnitamisel)

11.20             Terviklikku ja konkurentsivõimelist väärtusahelat toetav AKIS.
(Katrin Pihor, METK võrgustiku osakonna juhataja)

11.40             Kes on teabe- ja innovatsioonisüsteemi osalised ning mida nad süsteemile pakuvad?
(arutelusid juhendab Hanna Tamsalu, METK võrgustiku osakond)

13.00             Lõunapaus

13.45             Millised on kriitilised edutegurid, et osalised saaks oma rolle täita?

Arutelud jätkuvad

15.00             Kokkuvõte ja edasine tööplaan

 

Registreerumine: https://metk.agri.ee/pollu-ja-maamajandusliku-teabe-ning-innovatsioonisusteemi-arutelu 

Toimumiskoht: Tartumaa, täpne aadress kinnitamisel