Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

TEADUSLIK-PRAKTILINE KONVERENTS AGRONOOMIA 2022

9. märts 2022 10:00 - 17:00

TEADUSLIK-PRAKTILINE KONVERENTS AGRONOOMIA 2022

 

Käesolevaga kutsume kõiki osalema konverentsil „Agronoomia 2022“, mis toimub 9. märtsil 2022. a. algusega kell 10.00 hübriidvormis, ehk füüsiliselt Tartus, Kreutzwaldi 1a aulas JA veebis.

Konverents on suunatud põllumajandustootjatele.

 

Programm:

10.00 Avamine

10.05  Ants-Hannes Viira, EMÜ Ühine põllumajanduspoliitika: vaatame suurt pilti

10.35  Peter Shröder, Helmholtz Zentrum München Focusing on heterogeneity of arable land: experience on Bavarian sites and some thoughts for better yields and quality

11.05  Kai-Yun Li, EMÜ The prospect of UAVs and smart farming applications in Estonia.”

11.35   Miguel Villoslada Pecina, University of Eastern Finland Põllukultuuride kaugseire rakenduse võimalused

11.50  Anti Konsap, ETKI  Esimene aasta kaugseiret projektis NOBALwheat

LÕUNA

13.00    Elina Karron, ETKI Mükotoksiinide olukord Eesti teraviljapõldudel

13.25    Liina Kann, ETKI Resistentsus insektitsiididele hiilamardika näitel

13.40    Margret Jürison EMÜ Pestitsiidide sulfoksafloori ja asoksüstrobiini mõjud karukimalase (Bombus terrestris L.) ainevahetusele.“

13.55    Merili Toom, ETKI Vahekultuuride biomassi moodustamine, lämmastiku sidumise võime ning mõju saagile.“

SIRUTUSPAUS

14.30    Frederick Stoddard, Helsinki Ülikool, “Using nitrogen-fixing crops” (Ettekanne on inglise keeles)

15.00    Merrit Shanskiy, EMÜ Lambavilla kui olulise bioressursi väärindamise võimalused põllumajanduslikeks toodeteks

15.15    Banafsheh Khaleghdoust, EMÜ „Teraviljade väärindamine: kasvuaasta väetamise mõju beetaglükaani sisaldusele nisu ja odra terades

15.30    Reelika Rätsep, EMÜ, Marja- ja puuviljakultuuride väärindamine

15.45    Põllumehe mõtisklus

16.00   Kokkuvõte

 

 

Registreerumine kuni 4. märtsini: https://pk.emu.ee/teadusinfo/konverents-agronoomia/agronoomia2022/registreerumine/

 

Ootame ka sooviavaldusi stendiettekanneteks kõigist agronoomia valdkondadest. Stendiettekanded esitatakse virtuaalselt. Palume esitada ettekande pealkiri ja autorid 4. märtsiks 2022 aadressil evelin.loit@emu.ee . 

Agronoomia 2022 konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga

Konverentsi puhul antakse välja põllumajanduspraktikutele suunatud artiklite kogumik.

 

Ürituse ettekanded on leitavad ürituse järgselt www.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt.

Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.​

 

MAK_logo