Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Toidu säilitamisnõuete määramine (veebipõhine kursus)

19. veebr. 2021

Seoses C-19 kiire levikuga toimub Eesti Maaülikooli korraldatav täiendkoolitus videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Täpsem info ja registreerumine SIIN

Professor Mati Roasto koolitus annab ülevaate sellest, kuidas teostada toidu kestvuskatseid ning õpetab tundma toidu säilimisaegade määramise aluseid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine;
 • Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus;
 • Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid;
 • Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid;
 • “Kõlblik kuni” või “Parim enne”;
 • Toidu riknemise viisid;
 • Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid;
 • Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid;
 • Toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed;
 • Toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad;
 • Toidu säilimisaja pikendamise võimalused.

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse “Pikaajalised programmid” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi.

.

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo