Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (veebipõhine kursus)

7. mai 2021

Seoses C-19 kiire levikuga toimub Eesti Maaülikooli korraldatav täiendkoolitus videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Täpsem info ja registreerumine SIIN 

Lektor Katrin Laikoja koolitus annab ülevaate enesekontrolli olemusest ja toiduhügieeni tagamise võtetest toidu käitlemisel eraelamus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Eraelamus toidu valmistamine;
 • Toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;
 • Enesekontrolliplaani koostamise juhend, enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;
 • Toiduhügieeni põhimõtted;
 • Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
 • Toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
 • Puhastamine, desinfitseerimine;
 • Toidukäitlemisruumi korrashoid, kahjuritõrje;
 • Isiklik hügieen.

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse “Pikaajalised programmid” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi, abisummas 120 eurot.

.

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo