Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Toiduhügieeni keskastme koolitus

5. apr. 2013

Tartumaa

Koolituse toimumiskohad teavitatakse osalejatele vähemalt 3 tööpäeva ette.

Tartumaa

TOIDUHÜGIEENI KESKASTME KOOLITUS (24h kursus)

Ettevõtesiseste koolituste korraldajatele                                  

                                                     

Registreeruda saab www.toretto.ee või telefonil +372 527 1907 või aile@toretto.ee.

Koolituse toimumiskohad  teavitatakse osalejatele vähemalt 3 tööpäeva ette.

 

Kevadkursus 2013 (05. aprill, 09.aprill, 16.aprill), kell 09.00-16.00, Tartu

Maksumus 139€+ km.  Hind sisaldab kolmel päeval, 8 akadeemilist tundi auditoorset tööd, koolitusmaterjale ja kohvpause. Soodustus 7%, kui ühest ettevõttest on 3 või enam osalejat.

Varajane registreerija: Registreerides ennast 5 päeva enne koolitust, soodustus 7%.

Sihtrühm: Toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete juhtivtöötajad, kes viivad ettevõttes läbi hügieenialaseid koolitusi.

Eesmärk: Anda teadmisi toiduhügieenist tarbijate tervise turvalisuse tagamiseks, töötajate teadlikkuse tõstmine ja heade hügieenistandardite tagamine ettevõttes. Koolituse korraldamine töötajatele on nõutav Toiduseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr. 852/2004 kohaselt.

Käsitletavad teemad:

 • Toiduohutuse põhimõtted
 • Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded
 • Toidukäitlemise terminoloogia
 • Heast hügieenist tulenev kasu
 • Puuduliku hügieeniga kaasnev kahju
 • Toidu füüsikaline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu keemiline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Ristsaastumine ja selle ohud
 • Isiklik hügieen
 • Toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus
 • Ettevõttes koolituse läbiviimise korraldamine ja koolitusele esitatavad nõuded
 • Koolituskava koostamine, algmaterjalide leidmine

 

 • Mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja –infektsioonid
 • Toiduainete põhilised toidupatogeenid, nende levik ja kasv
 • Biokiled: olulisus, teke, seos sanitatsiooni korraldusega ning biokilede elimineerimine
 • Proovide võtmise põhimõtted
 • Toiduainete säilitamise meetodid
 • Toidu käitlemise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje

 

 • Toiduohutuse põhimõtete tutvustamine
 • HACCP ajalugu ja vajalikkus
 • HACCP 7 printsiipi, HACCP 12 põhimõtet
 • Enesekontrolliplaani juurutamise ettevalmistus
 • Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid
 • Ohtude kindlakstegemine, ennetavate abinõud
 • Kriitiliste punktide määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid
 • Enesekontrolliplaani tõhususe tõestuse läbiviimise võimalused
 • Dokumenteerimise põhimõtted

 

Ajakava:

09.00- 10.30 õppetöö

10.30- 10.45 paus

10.45- 12.15 õppetöö

12.15- 12.45 lõuna

12.45- 14.15 õppetöö

14.15- 14.30 paus

14.30- 16.00 õppetöö

 • Koolitus vastab Toiduseaduse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr. 852/2004 toiduainete hügieeni kohta esitatud nõuetele.
 • Õppekavale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 6664HTM. Selle alusel on osalejal võimalik taotleda  eraisiku tuludeklaratsiooni täites tagasi 21 % koolituse maksumusest.
 • Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.