Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus (e-kursus)

2. nov. 2015

Tartumaa

veebipõhine

Tartumaa

Tartu Ülikoolis algab 2. novembril veebipõhine väljaõppekoolitus töökeskkonnavolinikele ja – spetsialistidele ning töökeskkonnanõukogu liikmetele (vastavalt  Sotsiaalministeeriumi käskkirjas soovitatud teemade põhjal koostatud ja kinnitatud õppekava järgi).

Enam infot ja registreerimine kursuse pealkirjale vajutades.
Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus (e-kursus) 2. november – 11. detsember.

Läbiviijad:
Eda Merisalu (TÜ töötervishoiu dotsent)
Argo Soon (ETAG)
Triin Raudsepp (Advokaadibüroo Glimstedt)

Vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” korraldab tööandja töökeskkonnavolinikule töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates tema valimisest.

Vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 80 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” § 2 lg-le 3 peab töökeskkonnaspetsialist läbima täiendõppe koolitusasutuses mitte harvem kui kord viie aasta jooksul ning vajadusel ka töökeskkonnas oluliste muudatuste toimumisel või töökohas tehnoloogia või töövahendi vahetamisel või uuendamisel või töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides toimunud oluliste muudatuste puhul või juhul, kui tööinspektor peab seda vajalikuks.

Lisainfo kursustest:
Esta Pilt
täiendusõppe programmijuht
esta.pilt@ut.ee
tel 737 5560