Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiseminar: Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse infopäev

23. mai 10:00 - 14:15

Tasuta

 

Järelvaatamine maainfo YouTube kanalis siin.

Millised nõuded on sinu ettevõttele ja mida sa peaksid tegema KSM toetuse saamiseks? Millised keskkonnasõbralikud majandamispraktikad suurendavad elurikkust ja maastikulist mitmekesisust? Millised lahendusi pakub e-põlluraamat?

Tingimuslikkuse süsteemiga tagatakse, et põllumajandustoetusi makstakse täies mahus vaid neile, kes täidavad maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ja kohustuslikke majandamisnõudeid. Toetust antakse keskkonnasõbraliku majandamispraktika põhitegevuse või lisategevuse elluviimise eest. Seeläbi tõstetakse põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust ja inspireeritakse ettevõtteid üha enam nägema loodust ja tootmist kui tervikut.

Putukad ja liblikad on olulised liigirikkuse näitajad. Foto: Janek Laanemäe

Keskkonnasõbralikud majandamispraktikad on muutunud järjest olulisemaks. Intensiivsest kasvatustehnoloogiast tulenev mulla erosioon, toitainete kadu ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine näitab, et põllumehel on aeg hakata loodusele tagasi andma. Mullakvaliteedi parandamiseks, elurikkuse soodustamiseks ja sünteetiliste sisendite kasutamise vähendamiseks on hakatud tähelepanu pöörama vahekultuuride kasvatamisele, lupjamisele, lämmastikubilansile ja süsiniku jalajälje mõõtmisele. Näiteks Agrone grupi farmide kliimamõju on mõõdetud regulaarselt. Miks ja kuidas mõõdeti ning millised on järgmised sammud?

e-PRIA põldude haldamise teenuses on alates 1. aprillist võimalik täita põlluraamatut. Räägime, millised võimalused PHT teenuses täna on, kuhu lähiajal jõuda soovime ning missugune on visioon kaugemaks tulevikuks, kaardistame võimalikke kitsaskohti ja kummutame müüte.

Infopäev läheb arvesse KSM kohustusliku koolitusena.

 

Päevakava:

10:00-11:00 Lilia Kulli (konsulent) – KSM tingimuslikkuse nõuete ülevaade, nende täitmise ja järelvalve mehhanism (vaata ettekannet: Lilia Kulli_ KSM tingimuslikkus 23. mai 2024)

11:00-11:30 Priit Penu (METK) – Lupjamise erinevad aspektid: METK mullateenuse lubjatarbe määramine, erinevate lubiväetiste mõju ja valimise printsiibid. Lupjamistoetuse esimese aasta ülevaade (vaata ettekannet: Priit Penu_lupjamine_23. mai 2024)

Paus 15 min

11:45 – 12:15 Liina Talgre (EMÜ) – Talvised vahekultuurid ja nende tähtsus (vaata ettekannet: Liina Talgre_Vahekultuurid_23. mai 2024)

12:15 – 12:45 Alar Astover (EMÜ) – Põllu lämmastikubilanss: miks ja kuidas seda arvepidamist teha? (vaata ettekannet: Alar Astover_lämmastikubilanss_23. mai 2024)

Paus 30 min

13:15 – 13:45 Sirli Pehme (Agrone OÜ) – Süsiniku jalajälje mõõtmine – miks? Kuidas? Mis selle teadmisega peale hakata? (vaata ettekannet: Sirli Pehme_Agrone_süsiniku jalajälg_23. mai 2024)

13:45 – 14:15  Evely Veetsmann (PRIA) – PRIA Põldude haldamise teenus (PHT) e-põlluraamatu pidamine (vaata ettekannet: Evely Veetsmann_e-polluraamat 23. mai 2024)

*korraldajal on õigus teha muudatusi külastuse ajakavas

 

Registreerunutele saadetakse ürituse päeval veebiseminariga osalemiseks link Zoomi keskkonda. Üritus on järelvaadatav, kõikidele registreerunutele ja osalejatele saadetakse link peale sündmuse toimumist. KSM toetuse kohustusliku koolituse märke saavad kirja ainult sündmusel reaalselt osalejad.

 

Infopäev viiakse läbi „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames.

 

Lisainfo:

Manuela Kollom
manuela.kollom@metk.agri.ee
+372 5672 6756

MAK_logo