Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiseminar „Lepingud metsanduses II: Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?“

20. nov. 2019

„Lepingud metsanduses II: Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?“

20.11.2019 kell 13:00-16:15

Äripäeva veebiseminar

 

Veebiseminaril „Lepingud metsa majandamisel“ käsitletakse metsanduse valdkonna tüüpilisi lepinguid ja nendega seotud probleeme.  Räägitakse järgmistest lepingutest:

1) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping;

2) metsamaterjali võõrandamise leping;

3) raieteenuse leping;

4) naaberkinnisasja kasutamise kokkulepe (seoses juurdepääsutee kasutamise ja laoplatsi rajamisega); 5) kasutusvalduse seadmise leping.

 

Seminaridel käsitletakse lepingute olemust, millisel eesmärgil ühte või teist lepingut sõlmida, samuti vorminõudeid ning olulisemaid tingimusi. Räägitakse ka põhjalikumalt juba sõlmitud lepingute täitmisest, sellest millised on lepingute täitmise tagamise võimalused ja mida teha siis kui teine pool lepingut rikub. Käsitletakse kõige olulisemaid probleeme ja kohtupraktikat.

 

II seminaril „Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?“ käsitletakse metsa majandamise lepingute kontekstis täpsemalt järgmisi teemasid:

1)            lepingute täitmise tagamise võimalused;

2)            kohustuse rikkumise mõiste ja rikkumise liigid;

3)            vastutuse alused ja õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral, sh vastutuse ja õiguskaitsevahendite kasutamise piiramise või laiendamise võimalused;

4)            õiguskaitsevahendi valik ja selle kasutamine (mh kuidas esitada lepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid);

5)            kes vastutab juhul, kui lepingu täitmisel rikutakse metsaseaduse nõudeid.

 

Seminari sihtgrupp: eelkõige erametsamaa omanikud, kes soovivad saada rohkem teada metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ning nendega seotud probleemidest.

 

Koolituse läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Koolituse läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

 

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

 

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Lisainfot leiate SIIT.

Veebiseminar toimub 20. novembril kell 13:00-16:15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00

MAK_logo