Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiseminar: Toidutootjate finantseerimine ja alternatiivsed raha kaasamise võimalused

7. juuni 2022 14:00 - 17:00

Veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. “Toidutootjate finantseerimine ja alternatiivsed raha kaasamise võimalused” on kolmas 2022. a kevadel toimuvast kolmeosalisest veebiseminaride sarjast.

Veebiseminari materjalid järelvaatamiseks on leitavad alljärgnevalt:

Veebiseminari videosalvestus on leitavad: SIIN

Päevajuhi slaidid on leitavad: SIIN

Peter Treialt esitlus on leitav: SIIN

Marina Kütt esitlus on leitav: SIIN

Jelena Žovnikova esitlus on leitav: SIIN

Reimo Hammerberg esitlus on leitav: SIIN

Sihtgrupp

Kõik huvilised toidusektorist.

Veebiseminari teemad:
• “Milliseid finantsinstrumente saab toidutootja äri arendamisel kasutada?” Peter S. Treialt, Wizen finants-, maksu-, õigus- ning juhtimisnõustaja
• “Web3 kapitali kaasamine – kui kogukonnast saab meeskond.”„Web3 on järgmise põlvkonna detsentraliseeritud Internet kus kasutajad omavad ise oma andmeid ning kogukondade ja võrgustikule liikmed saavad ka (rahalist) kasu väärtuse loomise eest (täna jääb see kõik platvormi pidajale). Kasutajad saavad osaleda otsustamises ja juhtimises. Reimo Hammerberg – Ignium asutaja, tegevjuht.

• “Ühisrahastusplatvormi edulood ja võimalused ettevõtetele” Jelena Žovnikova, Fundwise äriarendusjuht, Hooandja ettevõtlusprojektide juht
• “Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenud ja käendused põllumajandus – ja toidutootjale” Marina Kütt, Maaelu Edendamise Sihtasutuse analüütik

• “Oma kogemust raha kaasamisel läbi ühisrahastusplatvormi” jagab Jane Kaljulaid, Jane Kaerajook OÜ

• “Oma kogemust investeeringute kaasamisel läbi kogukonna toetusvõimaluste ja Digikanade projekt” tutvustab: Tanel Tang, Saaremaa Mahemuna – Tang OÜ

 

Veebiseminarilt saad teada:
• Milliseid finantsinstrumente on toidutootjal võimalik äri laiendamiseks kaasata?
• Kuidas ettevalmistada finantskohustuste võtmiseks pangas?
• Mida pangad vaatavad laenu andmisel?
• Kuidas suhelda laenuhalduriga?
• Ühisrahatusplatormi võimalused ja investorite kaasamine
• Millised on tingimused põllumajandus- ja toidutootjale saamaks laenu ja käendust Maaelu Edendamise Sihtasutusest?

Veebiseminari hind
Veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid selle eest arvestatakse ettevõttel vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 06. juuni.

Veebiseminari toimumise aeg ja koht

Veebiseminar toimub Zoomi keskkonnas 07. juunil kell 14:00- 17:00

Toetajad
Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).