Avaldatud: 9. november 2012Kategooriad: Uudised

Võib öelda, et taastuvenergia väiketootmist kaaluvadki eramajade omanikud juba väga tõsiselt. Eks oma roll ole siin mängida ka üha kallineval elektril ja toasoojal.

Taastuvenergia väiketootmise all mõeldakse põhiliselt päikesepaneelide ja tuulegeneraatorite abil elektri või soojuse tootmist. Kui seni paigaldati näiteks tuulegeneraatoreid põhiliselt autonoomse elektrivarustuse kindlustamiseks kohtades, kuhu elektriliini vedamine oli ülemõistuse kallis, siis nüüd paigaldatakse tuulegeneraatoreid juba põhiliselt elektrivõrguga seotuna. See on ka märgatavalt odavam, sest siis pole vajadust kalli akupanga järele. Päikesepaneele kasutatakse praegu veel põhiliselt tarbevee soojendamiseks või siis ka küttesüsteemi toetuseks. Autonoomse elektrivarustuse korral on aga päikesepaneelid tavaliselt süsteemi lahutamatu osa, sest nii juhtub harva, et korraga puuduvad nii päike kui ka tuul. Et ka nii võib olla, siis kuulub täiesti autonoomsesse elektrivarustuse süsteemi viimase võimalusena ka elektrigeneraator.

Elektrivõrguga seotud süsteem

Elektrivõrguga seotud süsteemi peamiseks puuduseks on asjaolu, et kui on tegemist võrgurikkega ja elektrivõrgus elektrit ei ole; siis pole elamus elektri kindlustamiseks kasu ka töötavast tuulegeneraatorist ega päikesepaneelidest. Samas on päikesest või tuulest kõige soodsam ja tasuvam toota elektrit just elektrivõrguga ühendatud süsteemis. Siis on nii, et kui päikesepaneelid või tuulegeneraator toodab elektrit rohkem, kui elamises kulub, saab ülejäägi müüa elektrivõrku. Kui aga omatoodetud elektrist vajaka jääb, saab puudujääva elektri elektrivõrgust osta.

Autonoomne elektrivarustus

Kui hooneni on üldelektrivõrgu vedamine liiga kallis või otsustab hoone omanik ennast üldelektrivõrgust lahti ühendada, siis on päikesepaneelidele ja/või tuulegeneraatorile lisaks vaja soetada ka akupank. Sel juhul tuleb hoone elekter akupangast. Päikesepaneelid ja/või tuulegeneraator laevad aga akupanka. Kui elektrivõrguga seotud süsteemis piisab lisaks ainult inverterist, siis autonoomse elektrivarustuse süsteemi osadeks on kontroller, akupank ja inverter. Tuleb tunnistada, et iga lisa tõstab kogu süsteemi hinda vägagi tuntavalt. Kui aga raha pole eriliseks probleemiks, siis on Eestis olemas firmad, kes pakuvad autonoomse elektrivarustuse süsteeme alates mõnevatise tarbimisega seadmetele, igasuguse suurusega majapidamistele ja vajaduse korral ka näiteks kogu külale, kui kogukond nii otsustab.

Kodumaiseid tuulegeneraatoreid saab AS Koneskost

AS Konesko arendab väike- ja mikrotuulikuid alates 2009. aastast. Praegu on tootmises TUGE 10 ja TUGE 20. Arendustöö käib vertikaaltuulikutega TUGE 2 ja TUGE 5. Edaspidi töötatakse välja ka võimsamad tuulikud TUGE 50 ja TUGE 90. Ka on AS Koneskol Euroopas kaitstud tööstusdisainilahendus, mis tähendab, et Konesko tuulikud eristuvad teiste toodetud tuulikutest omapärase pilkupüüdva disainiga. Oma tuulikute tarvis toodetakse ka 18 meetri kõrgust kolmeosalist hüdrauliliselt langetatavat masti. Tuuliku tava- ja ohuolukorras peatamiseks kasutatakse viit erinevat pidurdusmehhanismi. Tuulikute sertifitseerimise protsessiga loodetakse lõpule jõuda selle aasta lõpuks. Esimene tuulegeneraator TUGE 10 liideti Elektrilevi võrku 8. augustil sellel aastal Kersalus Harjumaal. Praeguseks on paigaldatud tuulegeneraator ka Nasva ja Jõgeva maakonda Kääpale. Paigaldamisel on tuulegeneraatorid Nasvasse, Harju maakonda Tammneeme, Pärnu maakonda Kärbule, Nurmele, Pandiverre, Saulepale, Määrile ja Auksisse. Kõik huvilised saavad võtta AS Koneskost pakkumise ehk komplekteerida ise oma tuuliku.

Mikrotootmisest on saanud kasulik investeering

Euroopa Liit on ülimalt eesrindlik liit. Nagu selgub, muutub alates 2021. aastast mikrotootmine Euroopa Liidus, seega ka Eestis, tegelikult vältimatuks. Nimelt rakendub siis direktiiv, mille järgi peavad olema kõik uued hooned ligi nullenergiahooned. On selge, et ilma mikrotootmiseta seda saavutada pole võimalik. Eesti kliimas ainult hoone soojustamisega nõutavat taset ei saavuta. Sisuliselt ongi siis ainukeseks võimaluseks energia mikrotootmine. Kas tuulegeneraatori või päikesepaneelide paigaldamine.

Mikrotootmisseadme saab ühendada elektrivõrguga

Elektrilevi OÜ võrguga saab ilma eriliste probleemideta liita mikrotootmisseadme, mille võimsus on kuni 11 kW. Tehniliste tingimuste ja eeldatava liitumistasu suuruse teadasaamiseks tuleb Elektrilevile esitada vormikohane liitumistaotlus. Korrektselt täidetud liitumistaotluse alusel teeb Elektrilevi kulupõhise lepingupakkumise. Leping sõlmitakse loomulikult ainult siis, kui taotleja on Elektrilevi pakkumisega nõus. Enne on mõistlik konsulteerida ka pädevate spetsialistidega ja kohaliku omavalitsusega, et teada saada, kas soovitud kohta lubatakse üldse mikrotootmisseadet paigaldada.

Mikrotootmisseadme kasutusele võtmiseks tuleb lõpetada kõik ehitus-, seadistus- ja muud elektritööd. Ka ei pääse paigaldaja mitmesuguste paberite täitmisest. Võrgulepingu sõlmib Elektrilevi OÜ alles siis, kui lisaks praktiliste tööde lõpetamisele on korras ka kõik nõutud paberid. Alles seejärel saab mikrotootja sõlmida lepingu elektrimüüjaga, kelleks võib soovi korral olla ka Eesti Energia. Kui kõik kulgeb ladusalt, siis on võimalik, et kogu protsess võtab aega kaks-kolm kuud. Hoopis keerulisem on aga lugu siis kui elektritootmisseade on võimsam kui 11 kW.

Raivo Feldmann, Vali Uudised (09.11.2012)

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/