Avaldatud: 2. mai 2018Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Tartu, 2. mai 2018

Täna, 2. mai südaööl  avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks. Taotluste liike on kokku ligi paarkümmend, nende maksmiseks on eelarves üle 196 miljoni euro.

Tööpäeva alguseks oli kümmekond taotlust juba laekunud, eeldatavalt esitatakse neid tänavu kokku üle 14 500.

Esimest korda toimub taotluste vastuvõtt ainult e-PRIA vahendusel. Selle süsteemi abil saab põllumees lisaks taotlusvormide täitmisele joonistada oma põldude ja poollooduslike koosluste piirid, vaadata infot oma kohustuste ja toetusõiguste kohta, jälgida rohumaade vanust, rohestamise nõudeid, põldude pindalasid ja palju muud.

Juba 2017.a esitasid 92% pindalatoetuste soovijatest taotluse e-PRIAs. Selle kasutajaid abistavad nii elektroonilised juhendid ja abiinfo e-PRIAs kui ka PRIA teenindusbüroode töötajad. Maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid. Abi saab küsida ka infotelefonil 7377 679. Nõuandeteenistuse konsulentide kontaktid on veebilehel www.pikk.ee.

Toetuste hulgas on põllumeestele varasematest aastatest tuttavad otsetoetused, maaelu arengukava (MAK) toetused keskkonnasõbralikuks ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, kohalikku sorti taimede ja ohustatud tõugu loomade kasvatamiseks, poollooduslike koosluste ja Natura-alade hooldamiseks jne. Esmakordselt saab taotleda MAK piirkondliku veekaitse toetust, et hoida nitraaditundlikel aladel põllumaad rohumaana või talvise taimkatte all.

Erakorralist toetust võivad saada teraviljakasvatajad, kel jäi mullu sügisel rohkete sademete tõttu talivili külvamata või külvatud talivili hävines liigniiskuse tõttu.

Otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell soovitab toetustega seotud nõuetega põhjalikult tutvuda infomaterjalide abil, mis on kättesaadavad kodulehelt www.pria.ee .  „Abiks taotlejatele on kõigi toetuste kohta koostatud põhjalikud juhendid, mida võib küsida ka maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodes jagatakse trükiseid toetuste põhitõdede ja nõuetele vastavuse kohta. Mitme meetme reeglites on tänavu muudatusi, millele infomaterjalid tähelepanu juhivad.“

Taotluste esitamise põhiperiood kestab 21. maini, pärast seda saab taotlusi hilinenult esitada ja varem esitatud taotlustele põlde lisada kuni 15. juunini. Selleks kuupäevaks peab taotlejal olema taotlusaluse maa kohta kasutusõigus ning põllukultuurid peavad olema külvatud, istutatud või maha pandud.

Toetused aitavad tootjatel katta maaharimisega ning kultuuride ja loomade kasvatamisega seotud kulutusi. Samuti motiveeritakse toetustega keskkonnasäästlikku ja mahetootmist, pärandkoosluste ning loodusliku elurikkuse säilimist. Toetusi rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti riigi eelarvest.

 

Pressiteate koostas

Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/