Avaldatud: 25. mai 2017Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 25. mai 2017

Täna koguneb PRIAs piimatööstuse suurprojektide hindamiskomisjon

25. mail tuleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) keskuses Tartus kokku piimatööstuse suurprojekti toetustaotluste hindamiskomisjon, mille ülesanne on teha PRIAle ettepanek projektide paremusjärjestuse kohta.

15 miljoni  euro suuruse eelarvega investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava  2014-2020 meede põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise suurprojektide elluviimiseks, mille sihtrühmaks on Eestis valitud piimandussektor. Eesmärgiks on uue ühistulise piimatööstuse rajamine. Raha eraldatakse selleks, et vähendada toorpiima eksporti ja kaasaegset tehnoloogiat kasutusele võttes maksta piima tootjatele kõrgemat ja stabiilsemat tasu. Toetust saab nii toorpiima töötlemiseks ja turustamiseks vajalikeks ehitisteks kui ka sinna seadmete soetamiseks. 

Veebruaris toimunud taotlusvoorus laekus kaks taotlust kogusummas 29 986 220 eurot, toetust on võimalik määrata ühele projektile. Valik toimub hindamise tulemusel. PRIA ülesanne on lisaks taotluste nõuetekohasuse kontrollimisele ka hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töö koordineerimine. Hindamiskriteeriumid on sätestatud meetme määruse lisas 1.

PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal selgitas, et komisjoni moodustamisel lähtus PRIA liikmete erapooletusest ja kompetentsidest, mida hindajatelt eeldatakse –  mitte ainult piimandussektori tundmist, vaid ka teadmisi maailmaturu trendidest, ettevõtete finantsvõimekuse ja kasumlikkuse hindamisest, ühistegevuse ja ettevõtete juhtimisest, põllumajanduspoliitika arengusuundadest, ettevõtlusprojektide rahastamisest jne.

Hindamiskomisjoni esimees on Indrek Neivelt (ettevõtja, pangandustegelane) ja aseesimees Taavi Kand (Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja); liikmed Annemari Polikarpus (EMÜ toiduteaduste ja toiduainete tehnoloogia osakonna lektor), Ants-Hannes Viira (EMÜ Majandus ja Sotsiaalinstituudi direktor), Marje Josing (Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor), Kaupo Sempelson (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert),  Toomas Paalme (TTÜ toidutehnoloogia osakonna professor) ning Urmas Varblane (TÜ rahvusvahelise ettevõtluse professor).

Hindamiskomisjoni töökorraga saab tutvuda PRIA kodulehel.

Täna tutvustavad mõlema taotleja esindajad hindamiskomisjoni liikmetele oma projekte ja vastavad küsimustele. Komisjon arutab hindamiskriteeriumid koos läbi ja analüüsib nende põhjal taotlusi. Kui komisjon leiab, et kõik alusandmed on kogutud ja piisavalt läbi töötatud, võib täna toimuda taotluste kollegiaalne hindamine. Selle tulemusel esitab hindamiskomisjon PRIAle taotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Kui täna ettepanekuni ei jõuta, siis koguneb hindamiskomisjon uuesti.

Komisjoni ettepaneku alusel kinnitab paremusjärjestuse PRIA peadirektor. Seejärel viib PRIA lõpuni kõik meetme määruses nõutavad kontrollid ning teeb taotluste kohta otsused hiljemalt 29. juuniks.

Pressiteate edastas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/