Põllumajandusministeeriumi ja Ravimiameti koostöös on valminud infomaterjal veterinaarravimite ja nende kasutamise kohta. See on abiks veterinaararstidele, aga teabeallikaks ka teistele huvilistele.

Infomaterjal käsitleb ravimite registreerimist, hankimist, kasutamist ja kaskaadi, keeluaega ja piirmäärasid, keelatud ravimeid ja erandeid.

Lisaks saab sealt teavet ravimite väljastamise, manustamise ning ravimite kasutamisel tekkivate kõrvaltoimete ning nendest teatamise kohta.

Elektroonsel kujul on võimalik infomaterjaliga tutvuda Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel. Tekst sisaldab mitmeid aktiivseid linke täpsema info hankimiseks.

Aive Mõttus, Maaleht (12.02.2013)