Maaeluministeerium
PRESSITEADE
18.10.2017

 

Tulemuslikkuse parandamise toetusega hakatakse soodustama ohustatud tõugu loomade pidamist

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu, millega lisatakse hindamiskriteeriumitesse eelistus põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul soovitakse eelistusega soodustada nende põllumajandustootjate investeeringute teostamist, kes panustavad ohustatud tõugude säilimisse või kvaliteetse seemnetootmise arendamisse. „Täiendavalt eelistatakse kuivati ehitamise või ostmise korral ettevõtjaid, kes on sertifitseeritud seemnete tootjad,“ lisas minister Tamm.

Muude muudatustega lisatakse piirang, et investeeringut ei saa teha alale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks, kuna taotlejal puudub võimalus selles koridoris oma majandustegevust pikaajaliselt jätkata.

Määruse muutmise määrusega vähendatakse toetusega niisutussüsteemidesse investeerivate toetuse taotlejate halduskoormust. Kui seni pidi toetuse taotleja küsima niisutusinvesteeringu korral Keskkonnaametilt kooskõlastuse ja edastama selle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA), siis pärast muudatuse jõustumist esitab taotleja vajalikud dokumendid PRIA-le ning PRIA suhtleb Keskkonnaametiga otse.

Tegemist on MAK 2014-2020 meetmega 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“. Meetme raames saavad toetust taotleda põllumajandustootjad (põllumajandusliku müügituluga üle 14000 euro) põllumajanduslike tootmishoonete ehitamiseks (sh laiendamine ja rekonstrueerimine), põllumajanduslike masinate või seadmete ostmiseks (sh tootmishoone inventar) ja istandike rajamiseks või laienemiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks.

Meetme raames on toimunud neli taotlusvooru ja toetust on määratud 819 ettevõtjale kogusummas 95 miljonit eurot. Üks taotleja saab arengukava programmiperioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot. Viies taotlusvoor on kavandatud 11.–18. detsembriks 2017  ning taotlusvooru eelarve on 22,5 miljonit eurot.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” ette nähtud 145 miljonit eurot.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

 

Eelnõu EIS-is: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ca3b9157-8bf5-4f20-bf08-4e099c043238#WUTVgfhW

 

Teate edastas:

Kertu Kärk
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 6256152

press@agri.ee