Avaldatud: 14. august 2014Kategooriad: Uudised

Kelle kodukandi vajaduste ja arengu osas häid ideid, on just praegu õige aeg ühendust võtta oma piirkonna Leader-tegevusgrupiga. Üle Eesti on 26 kohalikku tegevusgruppi asunud tegema plaane, mida järgmise seitsme aasta jooksul Euroopa Liidu vahendite toel ellu viia.

Kuna kõige parem ülevaade kohalikest vajadustest on just kohalikul tasandil, tuleb kaasata kohalikku elu puudutavate otsuste tegemisse kogukondasid. Põllumajandusministeerium on kohalikku algatust toetanud läbi Leader-lähenemise, mille keskmes on avaliku ja erasektori partnerluses loodud kohalikud tegevusgrupid. Just nemad panevad kokku piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad, mille koostamises praegu kaasa saab lüüa.

Anna teada kodukoha vajadustest

Nii strateegiate väljatöötamine kui ka rakendamine toimub alt-üles põhimõttel. Kohalikesse tegevusgruppidesse kuuluvad piirkonna mittetulundusühingud, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

Juba on kohalikud tegevusgrupid alustanud uueks perioodiks oma piirkonna kohaliku arengu strateegiate koostamist, millest peaksid välja tulema iga piirkonna vajadused ja lahendused (ehk strateegiameetmed). Iga tegevusgrupp töötab ise välja just need meetmed, mis enim toetavad piirkonna arengut ning panustavad samas nii Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi prioriteetidesse kui ka Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eesmärkidesse.

90 miljonit eurot kohalikku arengusse

2007-2013 perioodil tegutses Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad praktiliselt kogu Eesti maapiirkonna. Meetme raames kiideti heaks üle 7000 projekti, millest 70% on vabaühendustelt, 22% ettevõtjatelt ja 8% kohalikelt omavalitsustelt. Heaks kiidetud projektidest on praeguseks ellu viidud umbes 6000 projekti. Sel perioodil on Leader projektide raames kavandatud luua rohkem kui 300 töökohta. 

Edasi loe Maalehest

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/