Avaldatud: 22. märts 2018Kategooriad: Uudised

PRESSITEADE
Tartu, 21. märts 2018

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) saab 26. märtsist 2. aprillini esitada taotlusi väikese põllumajandusettevõtte arendamise toetuse saamiseks. Üks ettevõtja võib rahastusperioodil 2014-2020 saada kuni 15 000 eurot, algava taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks 5 mln eurot.

Selle toetuse sihtgrupiks on FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotlemisele eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot, üle-eelmisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

Toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele Eestis ning väikeettevõtete moderniseerimisele. Toetust tuleb kasutada põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Vähemalt pool toetuseks küsitud summast tuleb äriplaanis ette näha investeeringuteks põhivarasse. Selleks võivad olla ehitised-rajatised, masinad-seadmed, loomad, mitmeaastased taimed; ülejäänud summat võib kasutada muudeks kulutusteks, nt väetise või kütuse ostmine. Omaosalust toetuse saajalt ei nõuta. Täpsemad tingimused toetuse taotlemiseks ja kasutamiseks on kirjas meetme määruses.

Saabuv taotlusvoor on selle toetuse saamiseks viies. Meede on populaarne: enamasti on toetuse-soove olnud rohkem kui eelarvet. Senises neljas taotlusvoorus on 1611 ettevõtjalt laekunud kokku 1814 taotlust, toetus on määratud 1308-le ja välja on makstud ligi 18,9 miljonit eurot. Kokku on maaelu arengukavas selle toetuse jaoks aastateks 2014-2020 planeeritud 30 mln eurot.

PRIA kontrollib kõiki vastuvõetud taotlusi ja hindab neid vastavalt määruses kirjeldatud hindamiskriteeriumidele. Toetuse saamiseks peab taotlus koguma vähemalt 14 hindepunkti. Toetused määrab PRIA eelarve ulatuses vastavalt hindepunktide põhjal tekkivale paremusjärjestusele.

Otsused kinnitatakse hiljemalt 12. juuniks ning seejärel maksab PRIA igale toetusesaajale välja 75% määratud summast. Teine makse järgneb hiljem vastavalt esimese toetuse-osa nõuetekohasele kasutamisele ja selle kohta dokumentide esitamisele.

Täpsem info ja juhised taotluse esitamiseks e-PRIAs on PRIA kodulehel, abi saab küsida infotelefonil 7377 678.

Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739

e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee

www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/